Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 10 października 2013 r. - Strasburg

18. Składanie dokumentów
Pełne sprawozdanie

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący decyzji Rady określającej zasady i procedury umożliwiające udział Grenlandii w systemie certyfikacji Procesu Kimberley (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący może skonsultować się z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indonezji dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, AGRI, ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności