Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 10 octombrie 2013 - Strasbourg

18. Depunere de documente
Stenograma

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind stabilirea unor norme și proceduri care să permită participarea Groenlandei la sistemul de certificare a Procesului Kimberley (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 282 alineatul (5) din Tratat, Preşedintele va consulta în mod consultativ şi Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

BUDG, JURI, IMCO

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană şi Republica Indonezia cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, guvernanţa şi schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, AGRI, ENVI

- Propunere de decizia a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

Aviz juridic - Politica de confidențialitate