Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 10. října 2013 - Štrasburk

19. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům

výbory ECON, INTA

- Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o spolupráci ve věci používání jejich právních předpisů o hospodářské soutěži (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
předáno věcně příslušný výbor: ECON
stanovisko: JURI, LIBE, INTA, IMCO

výbor CULT

- Zahraniční politika EU ve světě kulturních a náboženských rozdílů (2013/2167(INI))
předáno věcně příslušný výbor: AFET
stanovisko: CULT

- Zpráva o občanství EU za rok 2013. Občané EU: vaše práva, vaše budoucnost (2013/2186(INI))
předáno věcně příslušný výbor: PETI
stanovisko: CULT

výbor JURI

- Změna některých směrnic v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI, EMPL, REGI, JURI (článek 37 jednacího řádu)

- Ochranná známka Společenství (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
předáno věcně příslušný výbor: JURI
stanovisko: ITRE, INTA, IMCO, JURI (článek 37 a jednacího řádu)

výbor LIBE

- Provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament (2013/2130(INI))
předáno věcně příslušný výbor: AFCO
stanovisko: JURI, LIBE, INTA

Svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12/09/2013)

výbor IMCO

- Řízení jednotného trhu v rámci evropského semestru 2014 (2013/2194(INI))

Postup s přidruženými výbory (článek 50 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5/07/2012)

- Evropský semestr koordinace hospodářské politiky: zaměstnanost a sociální aspekty v přehledu ročního růstu za rok 2014 (2013/2158(INI))
předáno věcně příslušný výbor: EMPL (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: BUDG (článek 50 jednacího řádu)

- Evropský semestr koordinace hospodářské politiky: přehled ročního růstu za rok 2014 (2013/2157(INI))
předáno věcně příslušný výbor: ECON (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: BUDG (článek 50 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12/09/2013)

- Platební účty (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ECON (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: JURI, IMCO (článek 50 jednacího řádu)

Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 51 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12/09/2013)

- Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
výbory: ECON, LIBE (článek 51 jednacího řádu)
stanovisko: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Informace doprovázející převody peněžních prostředků (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
výbory: ECON, LIBE (článek 51 jednacího řádu)
stanovisko: PETI, DEVE, JURI, IMCO

Právní upozornění - Ochrana soukromí