Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 10. oktoober 2013 - Strasbourg

19. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine

komisjonid ECON, INTA

- Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline nende konkurentsiõiguse kohaldamisel tehtavat koostööd käsitlev leping (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI, LIBE, INTA, IMCO

CULT komisjon

- ELi välispoliitika kultuuriliste ja usuliste erinevustega maailmas (2013/2167(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: CULT

- 2013. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta: ELi kodanikud – teie õigused, teie tulevik (2013/2186(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: PETI
nõuandvad komisjonid: CULT

JURI komisjon

- Keskkonda, põllumajandust, sotsiaalpoliitikat ja rahvatervist käsitlevate direktiivide muutmine, kuna on muutunud Mayotte'i staatus liidu suhtes (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI, EMPL, REGI, JURI (kodukorra artikkel 37)

- Ühenduse kaubamärk (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: ITRE, INTA, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 37a)

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

- Lissaboni lepingu rakendamine Euroopa Parlamendi suhtes (2013/2130(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: JURI, LIBE, INTA

Nõusolek algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 12/09/2013)

IMCO komisjon

- Ühtse turu juhtimine Euroopa 2014. aasta poolaasta raames (2013/2194(INI))

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 50)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 5/07/2012)

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõivet ja sotsiaalvaldkonda puudutavad aspektid 2014. aasta majanduskasvu analüüsis (2013/2158(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile EMPL (kodukorra artikkel 50)
nõuandev komisjon: BUDG
(kodukorra artikkel 50)

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2014. aasta majanduskasvu analüüs (2013/2157(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON (kodukorra artikkel 50)
nõuandev komisjon: BUDG (kodukorra artikkel 50)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 12/09/2013)

- Maksekontod (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON (kodukorra artikkel 50)
nõuandvad komisjonid: JURI, IMCO
(kodukorra artikkel 50)

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 51)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 12/09/2013)

- Rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
komisjonid: ECON, LIBE (kodukorra artikkel 51)
nõuandvad komisjonid: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Raha ülekandmisega seotud teave (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
komisjonid: ECON, LIBE (kodukorra artikkel 51)
nõuandvad komisjonid: PETI, DEVE, JURI, IMCO


Õigusteave - Privaatsuspoliitika