Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 oktober 2013 - Straatsburg

19. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies

commissies ECON, INTA

- Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende samenwerking inzake de toepassing van hun mededingingswetgeving (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: JURI, LIBE, INTA, IMCO

Commissie CULT

- Het buitenlands beleid van de EU in een wereld van culturele en religieuze diversiteit (2013/2167(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: CULT

- Verslag over het EU-burgerschap 2013 - EU-burgers: uw rechten, uw toekomst (2013/2186(INI))
verwezen naar ten principale: PETI
advies: CULT

Commissie JURI

- Wijzigingen van bepaalde richtlijnen op het gebied van milieu, landbouw, sociaal beleid en volksgezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ten aanzien van de Unie (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI, EMPL, REGI, JURI (artikel 37 van het Reglement)

- Gemeenschapsmerk (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: ITRE, INTA, IMCO, JURI (artikel 37 bis van het Reglement)

Commissie LIBE

- Tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon met betrekking tot het Europees Parlement (2013/2130(INI))
verwezen naar ten principale: AFCO
advies: JURI, LIBE, INTA

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12/09/2013)

Commissie IMCO

- Governance van de interne markt in het Europees semester 2014 (2013/2194(INI))

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 50 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5/07/2012)

- Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2014 (2013/2158(INI))
verwezen naar: ten principale EMPL (artikel 50 van het Reglement)
avis: BUDG (artikel 50 van het Reglement)

- Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: Jaarlijkse groeianalyse 2014 (2013/2157(INI))
verwezen naar: ten principale ECON (artikel 50 van het Reglement)
avis: BUDG (artikel 50 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12/09/2013)

- Betaalrekeningen (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
verwezen naar: ten principale ECON (artikel 50 van het Reglement)
avis: JURI, IMCO
(artikel 50 van het Reglement)

Besluit om toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 51 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12/09/2013

- Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
commissies: ECON, LIBE (artikel 51 van het Reglement)
advies: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Bij geldovermakingen te voegen informatie (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
commissies: ECON, LIBE (artikel 51 van het Reglement)
advies: PETI, DEVE, JURI, IMCO

Juridische mededeling - Privacybeleid