Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 10 października 2013 r. - Strasburg

19. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom

komisje ECON, INTA

- Zawarcie Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w zakresie stosowania prawa konkurencji (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI, LIBE, INTA, IMCO

komisja CULT

- Polityka zagraniczna UE w świecie różnić kulturowych i religijnych (2013/2167(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: CULT

- Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r. Prawa i przyszłość obywateli Unii (2013/2186(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: PETI
opinia: CULT

komisja JURI

- Zmiana dyrektyw w obszarze środowiska, rolnictwa, polityki społecznej i zdrowia publicznego ze względu na zmianę statusu Majotty względem Unii Europejskiej (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI, EMPL, REGI, JURI (art. 37 Regulaminu)

- Wspólnotowy znak towarowy (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: ITRE, INTA, IMCO, JURI (art. 37a Regulaminu)

komisja LIBE

- Wdrażanie Traktatu z Lizbony w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego (2013/2130(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: AFCO
opinia: JURI, LIBE, INTA

Pozwolenie na sporządzenie sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 48 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12.09.2013 r.)

komisja IMCO

- Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach semestru europejskiego 2014 (2013/2194(INI))

Zaangażowane komisje (art. 50 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 5.07.2012 r.)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: aspekty społeczne i dotyczące zatrudnienia w rocznej analizie wzrostu gospodarczego 2014 (2013/2158(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: EMPL (art. 50 Regulaminu)
opinia: BUDG (art. 50 Regulaminu)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego 2014 (2013/2157(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON (art. 50 Regulaminu)
opinia: BUDG (art. 50 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12.09.2013 r.)

- Rachunki płatnicze (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON (art. 50 Regulaminu)
opinia: JURI, IMCO
(art. 50 Regulaminu)

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 51 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12.09.2013 r.)

- Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
komisje: ECON, LIBE (art. 51 Regulaminu)
opinia: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
komisje: ECON, LIBE (art. 51 Regulaminu)
opinia: PETI, DEVE, JURI, IMCO

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności