Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 10. októbra 2013 - Štrasburg

19. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom

výbory ECON, INTA

- Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci pri uplatňovaní ich právnych predpisov o hospodárskej súťaži (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
pridelené gestorský výbor: ECON
stanovisko: JURI, LIBE, INTA, IMCO

výbor CULT

- Zahraničná politika EÚ vo svete kultúrnych a náboženských rozdielov (2013/2167(INI))
pridelené gestorský výbor: AFET
stanovisko: CULT

- Správa o občianstve EÚ za rok 2013. Občania EÚ: vaše práva, vaša budúcnosť (2013/2186(INI))
pridelené gestorský výbor: PETI
stanovisko: CULT

výbor JURI

- Zmena smerníc voblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky averejného zdravia zdôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: AGRI, EMPL, REGI, JURI (článok 37 rokovacieho poriadku)

- Ochranná známka Spoločenstva (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
pridelené gestorský výbor: JURI
stanovisko: ITRE, INTA, IMCO, JURI (článok 37a rokovacieho poriadku)

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

- Vykonávanie Lisabonskej zmluvy so zreteľom na Európsky parlament (2013/2130(INI))
pridelené gestorský výbor: AFCO
stanovisko: JURI, LIBE, INTA

Súhlas na vypracovanie iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12/9/2013)

výbor IMCO

- Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2014 (2013/2194(INI))

Pridružené výbory
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 5/7/2012)

– Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu za rok 2014 (2013/2158(INI))
Pridelené gestorský výbor: EMPL (článok 50 rokovacieho poriadku)
Stanovisko: BUDG (článok 50 rokovacieho poriadku)

– Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu za rok 2014 (2013/2157(INI))
Pridelené gestorský výbor: ECON (článok 50 rokovacieho poriadku)
Stanovisko: BUDG (článok 50 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12/09/2013)

- Platobné účty (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
Pridelené gestorský výbor: ECON (článok 50 rokovacieho poriadku)
Stanovisko: JURI, IMCO (článok 50 rokovacieho poriadku)

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 51 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12/09/2013

- Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
výbory: ECON, LIBE (článok 51 rokovacieho poriadku)
Stanovisko: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
výbory: ECON, LIBE (článok 51 rokovacieho poriadku)
Stanovisko: PETI, DEVE, JURI, IMCO

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia