Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διακρίσεις λόγω κάστας (συζήτηση)
 3.Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία (ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ξενοφοβία και την ομοφοβία) (συζήτηση)
 4.Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2012 (συζήτηση)
 5.Φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που περιέχουν κάδμιο ***I (συζήτηση)
 6.Νεκρολογία
 7.Βραβείο Ζαχάρωφ 2013 (αναγγελία της βραβευομένης)
 8.Δήλωση της Προεδρίας
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Συμμετοχή της Ιορδανίας στα προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.Θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) ***I (ψηφοφορία)
  
9.3.Φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που περιέχουν κάδμιο ***I (ψηφοφορία)
  
9.4.Εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA (ψηφοφορία)
  
9.5.Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  
9.6.Διακρίσεις λόγω κάστας (ψηφοφορία)
  
9.7.Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2012 (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 14.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 15.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
15.1.Πρόσφατες περιπτώσεις βίας και διώξεων σε βάρος χριστιανών, ιδιαίτερα στη Μααλούλα (Συρία), στην Πεσαβάρ (Πακιστάν) και η υπόθεση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν)
  
15.2.Συγκρούσεις στο Σουδάν και επακόλουθη λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης
  
15.3.Πρόσφατα επεισόδια βίας στο Ιράκ
 16.Ώρα των ψηφοφοριών
  
16.1.Πρόσφατες περιπτώσεις βίας και διώξεων σε βάρος χριστιανών, ιδιαίτερα στη Μααλούλα (Συρία), στην Πεσαβάρ (Πακιστάν) και η υπόθεση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν) (ψηφοφορία)
  
16.2.Συγκρούσεις στο Σουδάν και επακόλουθη λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης (ψηφοφορία)
  
16.3.Πρόσφατα επεισόδια βίας στο Ιράκ (ψηφοφορία)
 17.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 21.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (201 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (429 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (167 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (338 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (305 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (249 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (590 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (772 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου