Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 10. oktoober 2013 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Kastipõhine diskrimineerimine (arutelu)
 3.Õigusriiklus ja inimõigused Venemaal, eriti seoses ksenofoobia ja homofoobiaga (arutelu)
 4.Petitsioonikomisjoni 2012. aasta tegevuse aruanne (arutelu)
 5.Kaadmiumi sisaldavad kantavad patareid ja akud ***I (arutelu)
 6.In memoriam
 7.Sahharovi auhind 2013 (võitja teatavaks tegemine)
 8.Presidentuuri avaldus
 9.Hääletused
  
9.1.Jordaania osalemine liidu programmides *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
9.2.Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR) ***I (hääletus)
  
9.3.Kaadmiumi sisaldavad kantavad patareid ja akud ***I (hääletus)
  
9.4.Kinnipeetavate väidetav transport ja ebaseaduslik kinnipidamine Euroopa riikides Luure Keskagentuuri (LKA) poolt (hääletus)
  
9.5.Piiriülese õiguskaitsekoostöö tugevdamine ELis (hääletus)
  
9.6.Kastipõhine diskrimineerimine (hääletus)
  
9.7.Petitsioonikomisjoni 2012. aasta tegevuse aruanne (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 14.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 15.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
15.1.Hiljutised kristlastevastase vägivalla ja tagakiusamise juhtumid, eeskätt Maaloulas (Süüria) ja Peshāwaris (Pakistan), ning pastor Saeed Abedini (Iraan) juhtum
  
15.2.Kokkupõrked Sudaanis ja sellele järgnenud meediatsensuur
  
15.3.Hiljutine vägivald Iraagis
 16.Hääletused
  
16.1.Hiljutised kristlastevastase vägivalla ja tagakiusamise juhtumid, eeskätt Maaloulas (Süüria) ja Peshāwaris (Pakistan), ning pastor Saeed Abedini (Iraan) juhtum (hääletus)
  
16.2.Kokkupõrked Sudaanis ja sellele järgnenud meediatsensuur (hääletus)
  
16.3.Hiljutine vägivald Iraagis (hääletus)
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 18.Esitatud dokumendid
 19.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 21.Järgmiste istungite ajakava
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (178 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (429 kb) 
 
Protokoll (136 kb) Kohalolijate nimekiri (35 kb) Hääletuste tulemused (207 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (242 kb) 
 
Protokoll (222 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (454 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (636 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika