Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 10 oktober 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Discriminatie op grond van kaste (debat)
 3.Rechtsstaat en mensenrechten in Rusland met name wat betreft xeno- en homofobie (debat)
 4.Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften 2012 (debat)
 5.Cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's ***I (debat)
 6.In memoriam
 7.Sacharov-prijs 2013 (bekendmaking van de winnaar)
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Stemmingen
  
9.1.Deelname van Jordanië aan EU-programma's *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) ***I (stemming)
  
9.3.Cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's ***I (stemming)
  
9.4.Verondersteld vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA (stemming)
  
9.5.Nauwere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rechtshandhaving in de EU (stemming)
  
9.6.Discriminatie op grond van kaste (stemming)
  
9.7.Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften 2012 (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Samenstelling commissies en delegaties
 14.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 15.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
15.1.Recente gevallen van geweld tegen en vervolging van christenen, met name in Maaloula (Syrië), Peshawar (Pakistan) en de zaak van pastor Saeed Abedini (Iran)
  
15.2.Conflicten in Soedan en de daaropvolgende censuur van de media
  
15.3.Recent geweld in Irak
 16.Stemmingen
  
16.1.Recente gevallen van geweld tegen en vervolging van christenen, met name in Maaloula (Syrië), Peshawar (Pakistan) en de zaak van pastor Saeed Abedini (Iran) (stemming)
  
16.2.Conflicten in Soedan en de daaropvolgende censuur van de media (stemming)
  
16.3.Recent geweld in Irak (stemming)
 17.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 18.Ingekomen stukken
 19.Besluiten inzake bepaalde documenten
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Rooster van de volgende vergaderingen
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (180 kb) Presentielijst (56 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (429 kb) 
 
Notulen (135 kb) Presentielijst (35 kb) Stemmingsuitslagen (277 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (267 kb) 
 
Notulen (232 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (358 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (717 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid