Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 10 oktober 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Diskriminering baserad på kasttillhörighet (debatt)
 3.Rättsstaten och de mänskliga rättigheterna i Ryssland, särskilt med avseende på främlingsfientlighet och homofobi (debatt)
 4.Årsrapport om verksamheten i utskottet för framställningar 2012 (debatt)
 5.Bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium ***I (debatt)
 6.Parentation
 7.Sacharovpriset 2013 (tillkännagivande av pristagare)
 8.Uttalande av talmannen
 9.Omröstning
  
9.1.Jordaniens deltagande i unionsprogram *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) ***I (omröstning)
  
9.3.Bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium ***I (omröstning)
  
9.4.CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (omröstning)
  
9.5.Stärkandet av det gränsöverskridande samarbetet om brottsbekämpning i EU (omröstning)
  
9.6.Diskriminering baserad på kasttillhörighet (omröstning)
  
9.7.Årsrapport om verksamheten i utskottet för framställningar 2012 (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning
 14.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 15.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
15.1.Fall nyligen med våld mot och förföjelse av kristna, särskilt i Maaloula (Syrien), Peshawar (Pakistan) och fallet med pastor Saeed Abedini (Iran)
  
15.2.Sammandrabbningar i Sudan och därpå följande mediecensur
  
15.3.Våldsamma händelser nyligen i Irak
 16.Omröstning
  
16.1.Fall nyligen med våld mot och förföjelse av kristna, särskilt i Maaloula (Syrien), Peshawar (Pakistan) och fallet med pastor Saeed Abedini (Iran) (omröstning)
  
16.2.Sammandrabbningar i Sudan och därpå följande mediecensur (omröstning)
  
16.3.Våldsamma händelser nyligen i Irak (omröstning)
 17.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 18.Inkomna dokument
 19.Beslut om vissa dokument
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (182 kb) Närvarolista (56 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (429 kb) 
 
Protokoll (136 kb) Närvarolista (35 kb) Omröstningsresultat (202 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (221 kb) 
 
Protokoll (228 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (358 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (786 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy