Seznam 
Zápis
PDF 225kWORD 191k
Čtvrtek, 10. října 2013 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Diskriminace na základě příslušnosti ke kastě (rozprava)
 3.Právní stát a lidská práva v Rusku, zvláště s ohledem na xenofobii a homofobii (rozprava)
 4.Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru v roce 2012 (rozprava)
 5.Baterie a akumulátory obsahující kadmium ***I (rozprava)
 6.In memoriam
 7.Sacharovova cena 2013 (oznámení laureátky)
 8.Prohlášení předsednictví
 9.Hlasování
  
9.1.Účast Jordánska na programech Unie *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Zřízení evropského systému ostrahy hranic (EUROSUR) ***I (hlasování)
  
9.3.Baterie a akumulátory obsahující kadmium ***I (hlasování)
  
9.4.Údajný převoz a nezákonné zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích (hlasování)
  
9.5.Posílení přeshraniční spolupráce při prosazování práva v EU (hlasování)
  
9.6.Diskriminace na základě příslušnosti ke kastě (hlasování)
  
9.7.Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru v roce 2012 (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Členství ve výborech a delegacích
 14.Postoj Rady v 1. čtení
 15.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
15.1.Nedávné případy násilí a pronásledování křesťanů, zejména v Malúle (Sýrie) a Péšávaru (Pákistán) a případ pastora Saída Abediního (Írán)
  
15.2.Střety v Súdánu a následná cenzura sdělovacích prostředků
  
15.3.Nedávné násilí v Iráku
 16.Hlasování
  
16.1.Nedávné případy násilí a pronásledování křesťanů, zejména v Malúle (Sýrie) a Péšávaru (Pákistán) a případ pastora Saída Abediního (Írán) (hlasování)
  
16.2.Střety v Súdánu a následná cenzura sdělovacích prostředků (hlasování)
  
16.3.Nedávné násilí v Iráku (hlasování)
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 18.Předložení dokumentů
 19.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 20.Předání textů přijatých během zasedání
 21.Termíny příštích zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 10. ŘÍJNA 2013

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Diskriminace na základě příslušnosti ke kastě (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000091/2013), kterou pokládá Eva Joly za Výbor pro rozvoj Komisi: Diskriminace na základě příslušnosti ke kastě (2013/2676(RSP)) (B7-0507/2013)

Eva Joly rozvinula otázku.

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Alf Svensson za skupinu PPE, Michael Cashman za skupinu S&D, Leonidas Donskis za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Mikael Gustafsson za skupinu GUE/NGL, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Phil Bennion, Martina Anderson a Ria Oomen-Ruijten.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Paul Murphy.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Eva Joly za Výbor pro rozvoj o diskriminaci na základě příslušnosti ke kastě (2013/2676(RSP)) (B7-0434/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.6 zápisu ze dne 10.10.2013


3. Právní stát a lidská práva v Rusku, zvláště s ohledem na xenofobii a homofobii (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000089/2013), kterou pokládají Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen a Werner Schulz za skupinu Verts/ALE Komisi: Právní stát a lidská práva v Rusku (zvláště pokud jde o xenofobii a homofobii) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000101/2013), kterou pokládají Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL Komisi: Právní stát a lidská práva v Rusku s důrazem na xenofobii a homofobii (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000102/2013), kterou pokládají Kristiina Ojuland a Sophia in 't Veld za skupinu ALDE Komisi: Právní stát a lidská práva v Rusku (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000103/2013), kterou pokládají Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman a Sergio Gutiérrez Prieto za skupinu S&D Komisi: Právní stát a lidská práva v Rusku, zvláště pokud jde o xenofobii a homofobii (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013)

Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong a Michael Cashman rozvinuli otázky B7-0506/2013, B7-0513/2013 a B7-0515/2013.

Cecilia Malmström (členka Komise) odpověděla na otázky.

Vystoupili: Krzysztof Lisek za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Ewald Stadler nezařazený, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček a Oldřich Vlasák.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Leonidas Donskis, Paul Murphy a Andrew Henry William Brons.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda


4. Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru v roce 2012 (rozprava)

Zpráva o činnosti Petičního výboru v roce 2012 [2013/2013(INI)] Zpravodaj: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

Erminia Mazzoni (zastupující zpravodaje) uvedla zprávu.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Vicente Miguel Garcés Ramón za skupinu S&D, Angelika Werthmann za skupinu ALDE, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Jahr, Jaroslav Paška, Carlos José Iturgaiz Angulo, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Margrete Auken, Kinga Göncz, Jarosław Leszek Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly a Chrysoula Paliadeli.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Mairead McGuinness.

Vystoupili: Maroš Šefčovič a Erminia Mazzoni.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 10.10.2013


5. Baterie a akumulátory obsahující kadmium ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] Zpravodaj: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

Vladko Todorov Panayotov uvedl zprávu.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Vystoupili: Zofija Mazej Kukovič za skupinu PPE, Daciana Octavia Sârbu za skupinu S&D, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, James Nicholson za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, a Alexander Mirsky.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alajos Mészáros, Franz Obermayr, Mairead McGuinness a Seán Kelly.

Vystoupili: Maroš Šefčovič a Vladko Todorov Panayotov.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 10.10.2013

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:20 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

6. In memoriam

Předseda jménem Parlamentu uctil památku bývalého belgického premiéra, poslance Evropského parlamentu a předsedy skupiny PPE Wilfrieda Martense, který zemřel v noci ze středy na čtvrtek.

Parlament držel minutu ticha.


7. Sacharovova cena 2013 (oznámení laureátky)

Předseda oznámil, že Konference předsedů na své dnešní schůzi jednomyslně navrhla Malalaj Júsufzaiovou na laureátku Sacharovovy ceny za rok 2013.

Předání ceny se bude konat v listopadu t.r. ve Štrasburku.


8. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení u příležitosti Světového dne boje proti trestu smrti, který připadá na dnešní den. Připomněl, že Parlament tento trest odsuzuje a vyzval státy, které jej ještě uplatňují, aby na něj vyhlásily moratorium.

°
° ° °

Vystoupili: Graham Watson k Sacharovově ceně, Ana Gomes k únosu libyjského premiéra (předseda připomněl ustanovení týkající se vystoupení s procesní námitkou), Nicole Sinclaire, která vyjádřila lítost nad tím, že rozhodnutí o udělení Sacharovovy ceny bylo zveřejněno před oznámením v plénu (předseda poslankyni vyzval, aby se obrátila na předsedy politických skupin), a Claudio Morganti s osobním prohlášením v souvislosti s vystoupením, které ve včerejší rozpravě o situaci Romů učinil Frank Engel (bod 13 zápisu ze dne 9.10.2013) (předseda poslanci odpověděl, že si projde doslovný záznam ze zasedání, a případně se spojí přímo s Frankem Engelem).


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Účast Jordánska na programech Unie *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím o obecných zásadách účasti Jordánského hášimovského království na programech Unie [12138/2012 - C7-0008/2013- 2012/0108(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0305/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0415)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.2. Zřízení evropského systému ostrahy hranic (EUROSUR) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jan Mulder (A7-0232/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0416)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0416)


9.3. Baterie a akumulátory obsahující kadmium ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0417)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0417)


9.4. Údajný převoz a nezákonné zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013 a B7-0381/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0378/2013

(nahrazující B7-0378/2013, B7-0379/2013 a B7-0381/2013):

předložen těmito poslanci:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon a Pavel Poc za skupinu S&D,

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2013)0418)

(Návrh usnesení B7-0380/2013 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Petri Sarvamaa po hlasování.


9.5. Posílení přeshraniční spolupráce při prosazování práva v EU (hlasování)

Návrh usnesení B7-0433/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0419)


9.6. Diskriminace na základě příslušnosti ke kastě (hlasování)

Návrh usnesení B7-0434/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0420)


9.7. Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru v roce 2012 (hlasování)

Zpráva o činnosti Petičního výboru v roce 2012 [2013/2013(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0421)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Jan Mulder - A7-0232/2013

Mitro Repo, Peter Jahr, Claudio Morganti, Anna Maria Corazza Bildt, Syed Kamall, Daniel Hannan a Constance Le Grip

zpráva Vladko Todorov Panayotov - A7-0131/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Seán Kelly, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall a Daniel Hannan

Údajný převoz a nezákonné zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích (2013/2702(RSP)) - RC-B7-0378/2013

Mitro Repo, Nikola Vuljanić, Daniel Hannan a Monica Luisa Macovei

Posílení přeshraniční spolupráce při prosazování práva v EU (2013/2586(RSP)) - B7-0433/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Syed Kamall a Daniel Hannan

Diskriminace na základě příslušnosti ke kastě (2013/2676(RSP)) - B7-0434/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Charles Tannock, Seán Kelly, Syed Kamall a Daniel Hannan

zpráva Edward McMillan-Scott - A7-0299/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly a Adam Bielan.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:20, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost politické skupiny Verts/ALE schválil Parlament toto jmenování:

delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Reinhard Bütikofer, kterým je nahrazena Marije Cornelissen


14. Postoj Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 61 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD))
předáno věcně příslušný výbor: INTA

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 11. října 2013.


15. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 7.10.2013)


15.1. Nedávné případy násilí a pronásledování křesťanů, zejména v Malúle (Sýrie) a Péšávaru (Pákistán) a případ pastora Saída Abediního (Írán)

Návrhy usnesení B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 a B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Thomas Mann za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Véronique De Keyser, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Henryk Migalski, Bastiaan Belder za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Diane Dodds, Philip Claeys nezařazený, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Posselt, Seán Kelly a Csaba Sógor.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam a Tarja Cronberg.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.1 zápisu ze dne 10.10.2013


15.2. Střety v Súdánu a následná cenzura sdělovacích prostředků

Návrhy usnesení B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 a B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

Ryszard Czarnecki, Nicole Kiil-Nielsen, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE, Corina Creţu za skupinu S&D, Adam Bielan za skupinu ECR, Franz Obermayr nezařazený, a Joanna Senyszyn.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sari Essayah a Bogusław Sonik.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.2 zápisu ze dne 10.10.2013


15.3. Nedávné násilí v Iráku

Návrhy usnesení B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 a B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei a Marie-Christine Vergiat uvedli návrh usnesení.

Vystoupili: Petri Sarvamaa za skupinu PPE, Göran Färm za skupinu S&D, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, a Sari Essayah.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki a Seán Kelly.

Vystoupil Michel Barnier (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.3 zápisu ze dne 10.10.2013


16. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


16.1. Nedávné případy násilí a pronásledování křesťanů, zejména v Malúle (Sýrie) a Péšávaru (Pákistán) a případ pastora Saída Abediního (Írán) (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 a B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0449/2013

(nahrazující B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 a B7-0454/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann a Bogusław Sonik za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou a María Muñiz De Urquiza za skupinu S&D,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers a Jaroslav Paška za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2013)0422)

(Návrh usnesení B7-0453/2013 se nebere v potaz.)


16.2. Střety v Súdánu a následná cenzura sdělovacích prostředků (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 a B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0444/2013

(nahrazující B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 a B7-0457/2013):

předložen těmito poslanci:

Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler a Bogusław Sonik za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou a María Muñiz De Urquiza za skupinu S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Graham Watson, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock a Adam Bielan za skupinu ECR,

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL,

Jaroslav Paška.

přijat (P7_TA(2013)0423)


16.3. Nedávné násilí v Iráku (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 a B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0446/2013

(nahrazující B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 a B7-0462/2013):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler a Bogusław Sonik za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou a María Muñiz De Urquiza za skupinu S&D,

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff a Marietje Schaake za skupinu ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,

Jaroslav Paška.

přijat (P7_TA(2013)0424)

(Návrh usnesení B7-0461/2013 se nebere v potaz.)


17. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


18. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy s cílem umožnit Grónsku členství v Kimberleyském systému certifikace (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy dobrovolně konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, JURI, IMCO

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity EU (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh na rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, AGRI, ENVI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG


19. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům

výbory ECON, INTA

- Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o spolupráci ve věci používání jejich právních předpisů o hospodářské soutěži (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
předáno věcně příslušný výbor: ECON
stanovisko: JURI, LIBE, INTA, IMCO

výbor CULT

- Zahraniční politika EU ve světě kulturních a náboženských rozdílů (2013/2167(INI))
předáno věcně příslušný výbor: AFET
stanovisko: CULT

- Zpráva o občanství EU za rok 2013. Občané EU: vaše práva, vaše budoucnost (2013/2186(INI))
předáno věcně příslušný výbor: PETI
stanovisko: CULT

výbor JURI

- Změna některých směrnic v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI, EMPL, REGI, JURI (článek 37 jednacího řádu)

- Ochranná známka Společenství (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
předáno věcně příslušný výbor: JURI
stanovisko: ITRE, INTA, IMCO, JURI (článek 37 a jednacího řádu)

výbor LIBE

- Provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament (2013/2130(INI))
předáno věcně příslušný výbor: AFCO
stanovisko: JURI, LIBE, INTA

Svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12/09/2013)

výbor IMCO

- Řízení jednotného trhu v rámci evropského semestru 2014 (2013/2194(INI))

Postup s přidruženými výbory (článek 50 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5/07/2012)

- Evropský semestr koordinace hospodářské politiky: zaměstnanost a sociální aspekty v přehledu ročního růstu za rok 2014 (2013/2158(INI))
předáno věcně příslušný výbor: EMPL (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: BUDG (článek 50 jednacího řádu)

- Evropský semestr koordinace hospodářské politiky: přehled ročního růstu za rok 2014 (2013/2157(INI))
předáno věcně příslušný výbor: ECON (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: BUDG (článek 50 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12/09/2013)

- Platební účty (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ECON (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: JURI, IMCO (článek 50 jednacího řádu)

Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 51 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12/09/2013)

- Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
výbory: ECON, LIBE (článek 51 jednacího řádu)
stanovisko: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Informace doprovázející převody peněžních prostředků (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
výbory: ECON, LIBE (článek 51 jednacího řádu)
stanovisko: PETI, DEVE, JURI, IMCO


20. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


21. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 21. do 24. října 2013.


22. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:40.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí