Indeks 
Zapisnik
PDF 226kWORD 159k
Četvrtak, 10. listopada 2013. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Diskriminacija na temelju kaste (rasprava)
 3.Vladavina prava i ljudska prava u Rusiji, osobito u odnosu na ksenofobiju i homofobiju (rasprava)
 4.Godišnje izvješće o radu Odbora za predstavke tijekom 2012. godine (rasprava)
 5.Prijenosne baterije i akumulatori koji sadrže kadmij ***I (rasprava)
 6.Sjećanje
 7.Nagrada „Saharov” za 2013. (objava dobitnika)
 8.Izjava Predsjedništva
 9.Glasovanje
  
9.1.Sudjelovanje Jordana u programima Unije *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
9.2.Europski sustav nadzora granica (EUROSUR) ***I (glasovanje)
  
9.3.Prijenosne baterije i akumulatori koji sadrže kadmij ***I (glasovanje)
  
9.4.Navodni prijevoz i nezakonito pritvaranje zatvorenika u europskim zemljama od strane CIA-e (glasovanje)
  
9.5.Jačanje prekogranične suradnje na provedbi zakona u EU-u (glasovanje)
  
9.6.Diskriminacija na temelju kaste (glasovanje)
  
9.7.Godišnje izvješće o radu Odbora za predstavke tijekom 2012. godine (glasovanje)
 10.Obrazloženja glasovanja
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Sastav odbora i izaslanstava
 14.Stajalište Vijeća u prvom čitanju
 15.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
15.1.Nedavni slučajevi nasilja i progona kršćana, poglavito u Maalouli (Sirija), Peshawaru (Pakistan) i slučaj pastora Saeeda Abedinija (Iran)
  
15.2.Sukobi u Sudanu i medijska cenzura koja je uslijedila
  
15.3.Nedavno nasilje u Iraku
 16.Glasovanje
  
16.1.Nedavni slučajevi nasilja i progona kršćana, poglavito u Maalouli (Sirija), Peshawaru (Pakistan) i slučaj pastora Saeeda Abedinija (Iran) (glasovanje)
  
16.2.Sukobi u Sudanu i medijska cenzura koja je uslijedila (glasovanje)
  
16.3.Nedavno nasilje u Iraku (glasovanje)
 17.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 18.Podnošenje dokumenata
 19.Odluke o određenim dokumentima
 20.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 21.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 22.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30.


2. Diskriminacija na temelju kaste (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000091/2013) koje je postavila Eva Joly, u ime Odbora za razvoj, Komisiji: Diskriminacija na temelju kaste (2013/2676(RSP)) (B7-0507/2013)

Eva Joly obrazložila je pitanje.

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Alf Svensson, u ime kluba PPE, Michael Cashman, u ime kluba S&D, Leonidas Donskis, u ime kluba ALDE, Jean Lambert, u ime kluba Verts/ALE, Mikael Gustafsson, u ime kluba GUE/NGL, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Phil Bennion, Martina Anderson i Ria Oomen-Ruijten.

Postupkom „uhvati pogled” („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly i Paul Murphy.

Govorila je Cecilia Malmström.

Podneseni prijedlog rezolucije kojim se zaključuje rasprava na temelju članka 115. stavka 5. Poslovnika:

- Eva Joly, u ime Odbora za razvoj, o diskriminaciji na temelju kaste (2013/2676(RSP)) (B7-0434/2013).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.6. zapisnika od 10.10.2013.


3. Vladavina prava i ljudska prava u Rusiji, osobito u odnosu na ksenofobiju i homofobiju (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000089/2013) koje su postavili Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen i Werner Schulz, u ime kluba Verts/ALE, Komisiji: Vladavina prava i ljudska prava u Rusiji (posebno u vezi s ksenofobijom i homofobijom) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000101/2013) koje su postavili Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa i Gabriele Zimmer, u ime kluba GUE/NGL, Komisiji: Vladavina prava i ljudska prava u Rusiji s naglaskom na ksenofobiju i homofobiju (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000102/2013) koje su postavili Kristiina Ojuland i Sophia in 't Veld, u ime kluba ALDE, Komisiji: Vladavina prava i ljudska prava u Rusiji (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000103/2013) koje su postavili Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman i Sergio Gutiérrez Prieto, u ime kluba S&D, Komisiji: Vladavina prava i ljudska prava u Rusiji, osobito u vezi s ksenofobijom i homofobijom (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013)

Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong i Michael Cashman obrazložili su pitanja B7-0506/2013, B7-0513/2013 i B7-0515/2013.

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanja.

Govorili su: Krzysztof Lisek, u ime kluba PPE, Enrique Guerrero Salom, u ime kluba S&D, Sophia in 't Veld, u ime kluba ALDE, Marije Cornelissen, u ime kluba Verts/ALE, Charles Tannock, u ime kluba ECR, Cornelia Ernst, u ime kluba GUE/NGL, Ewald Stadler, nezavisni zastupnik, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček i Oldřich Vlasák.

Postupkom „uhvati pogled” („catch the eye”) riječ su dobili: Leonidas Donskis, Paul Murphy i Andrew Henry William Brons.

Govorila je Cecilia Malmström.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: László SURJÁN
potpredsjednik


4. Godišnje izvješće o radu Odbora za predstavke tijekom 2012. godine (rasprava)

Izvješće o radu Odbora za predstavke tijekom 2012. godine [2013/2013(INI)] Izvjestitelj: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

Erminia Mazzoni predstavla je izvješće umjesto izvjestitelja.

Govorio je Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime kluba PPE, Vicente Miguel Garcés Ramón, u ime kluba S&D, Angelika Werthmann, u ime kluba ALDE, Tatjana Ždanoka, u ime kluba Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, u ime kluba ECR, Nikolaos Chountis, u ime kluba GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, u ime kluba EFD, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken, koji je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter Jahr, Jaroslav Paška, Carlos José Iturgaiz Angulo, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Margrete Auken, Kinga Göncz, Jarosław Leszek Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly i Chrysoula Paliadeli.

Postupkom „uhvati pogled” („catch the eye” ) riječ je dobio: Mairead McGuinness.

Govorili su: Maroš Šefčovič i Erminia Mazzoni.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.7. zapisnika od 10.10.2013.


5. Prijenosne baterije i akumulatori koji sadrže kadmij ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Direktiva 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima te otpadnim baterijama i akumulatorima s obzirom na stavljanje na tržište prijenosnih baterija i akumulatora koji sadrže kadmij namijenjenih korištenju u bežičnim električnim alatima [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] Izvjestitelj: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

Vladko Todorov Panayotov predstavio je izvješće.

Govorio je Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Zofija Mazej Kukovič, u ime kluba PPE, Daciana Octavia Sârbu, u ime kluba S&D, Carl Schlyter, u ime kluba Verts/ALE, James Nicholson, u ime kluba ECR, Jaroslav Paška, u ime kluba EFD, i Alexander Mirsky.

Postupkom „uhvati pogled” („catch the eye”) riječ su dobili: Alajos Mészáros, Franz Obermayr, Mairead McGuinness i Seán Kelly.

Govorili su: Maroš Šefčovič i Vladko Todorov Panayotov.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.3. zapisnika od 10.10.2013.

(Sjednica je prekinuta u 11:20 u očekivanju glasovanja i ponovno nastavljena u 12:00 )


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

6. Sjećanje

Predsjednik je u ime Parlamenta odao počast Wilfriedu Martensu, bivšem belgijskom premijeru, europskom zastupniku i predsjedniku kluba PPE, koji je preminuo u noći sa srijede na četvrtak.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.


7. Nagrada „Saharov” za 2013. (objava dobitnika)

Predsjednik je izjavio da je Konferencija predsjednika na svojoj današnjoj sjednici jednoglasno imenovala Malalu Yousafzaï dobitnicom nagrade „Saharov” za 2013.

Nagrada će biti dodijeljena u studenom 2013. u Strasbourgu.


8. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu u povodu današnjeg Svjetskog dana protiv smrtne kazne. Podsjeća da se Parlament protivi toj kazni i poziva države koje je još uvijek primjenjuju da uvedu moratorij.

°
° ° °

Govorili su: Graham Watson o nagradi „Saharov” , Ana Gomes o otmici libijskog premijera (predsjednikje podsjetio na odredbe o uzimanju riječi u slučaju pozivanja na Poslovnik), Nicole Sinclaire, koja je izrazila žaljenje što je vijest o dodjeli nagrade „Saharov” objavljena prije objave na plenarnoj sjednici (predsjednik ju je pozvao da se obrati predsjednicima klubova zastupnika), i Claudio Morganti, radi osobne primjedbe nakon jučerašnjeg govora Franka Engela tijekom rasprave o stanju Roma, (točka 13 zapisnika od 9.10.2013.) (predsjednik mu je odgovorio da će konzultirati zapisnik rasprava i po potrebi izravno stupiti u kontakt s Frankom Engelom).


9. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


9.1. Sudjelovanje Jordana u programima Unije *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordan, s druge strane, o Okvirnom sporazumu između Europske unije i Hašemitske Kraljevine Jordan o općim načelima sudjelovanja Hašemitske Kraljevine Jordan u programima Unije [12138/2012 - C7-0008/2013- 2012/0108(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0305/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0415)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


9.2. Europski sustav nadzora granica (EUROSUR) ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jan Mulder (A7-0232/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0416)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0416)


9.3. Prijenosne baterije i akumulatori koji sadrže kadmij ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Direktiva 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima te otpadnim baterijama i akumulatorima s obzirom na stavljanje na tržište prijenosnih baterija i akumulatora koji sadrže kadmij namijenjenih korištenju u bežičnim električnim alatima [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0417)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0417)


9.4. Navodni prijevoz i nezakonito pritvaranje zatvorenika u europskim zemljama od strane CIA-e (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013 i B7-0381/2013

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0378/2013

(koji zamjenjujeB7-0378/2013, B7-0379/2013 i B7-0381/2013):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon i Pavel Poc, u ime kluba S&D,

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells i Marielle de Sarnez, u ime kluba ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms i Hélène Flautre, u ime kluba Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa i Marisa Matias, u ime kluba GUE/NGL.

Usvojen (P7_TA(2013)0418)

(Prijedlog rezolucije B7-0380/2013 se ne razmatra.)

Govori

Petri Sarvamaa, nakon glasovanja.


9.5. Jačanje prekogranične suradnje na provedbi zakona u EU-u (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0433/2013

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0419)


9.6. Diskriminacija na temelju kaste (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0434/2013

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0420)


9.7. Godišnje izvješće o radu Odbora za predstavke tijekom 2012. godine (glasovanje)

Izvješće o radu Odbora za predstavke tijekom 2012. godine [2013/2013(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestitelj: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0421)


10. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Jan Mulder - A7-0232/2013

Mitro Repo, Peter Jahr, Claudio Morganti, Anna Maria Corazza Bildt, Syed Kamall, Daniel Hannan i Constance Le Grip

Izvješće Vladko Todorov Panayotov - A7-0131/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Seán Kelly, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall i Daniel Hannan

Navodni prijevoz i nezakonito pritvaranje zatvorenika u europskim zemljama od strane CIA-e (2013/2702(RSP))- RC-B7-0378/2013

Mitro Repo, Nikola Vuljanić, Daniel Hannan i Monica Luisa Macovei

Jačanje prekogranične suradnje na provedbi zakona u EU-u (2013/2586(RSP)) - B7-0433/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Syed Kamall i Daniel Hannan

Diskriminacija na temelju kaste (2013/2676(RSP)) - B7-0434/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Charles Tannock, Seán Kelly, Syed Kamall i Daniel Hannan

Izvješće Edward McMillan-Scott - A7-0299/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly i Adam Bielan


11. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:20 i nastavljena u 15:00.)

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Sastav odbora i izaslanstava

Na zahtjev kluba zastupnika Verts/ALE, Parlament odobrava sljedeća imenovanja:

Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom: Reinhard Bütikofer umjesto Marije Cornelissen


14. Stajalište Vijeća u prvom čitanju

Predsjednik je u skladu s člankom 61. stavkom 1. Poslovnika priopćio da je od Vijeća zaprimio sljedeće stajalište, zajedno s razlozima zbog kojih ga je Vijeće usvojilo, kao i stajalište Komisije o:

- Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Kirgiskoj Republici (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD))
upućeno nadležnom odboru: INTA

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 11. listopada 2013.


15. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija, vidi točku 2. zapisnika od 7.10.2013.)


15.1. Nedavni slučajevi nasilja i progona kršćana, poglavito u Maalouli (Sirija), Peshawaru (Pakistan) i slučaj pastora Saeeda Abedinija (Iran)

Prijedlozi rezolucija B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 i B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek i Marie-Christine Vergiat predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Thomas Mann, u ime kluba PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, u ime kluba S&D, Carl Schlyter, u ime kluba Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, u ime kluba ECR, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Véronique De Keyser, Paul Murphy, u ime kluba GUE/NGL, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Henryk Migalski, Bastiaan Belder, u ime kluba EFD, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Diane Dodds, Philip Claeys, nezavisni zastupnik, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernd Posselt, Seán Kelly i Csaba Sógor.

Postupkom „uhvati pogled” („catch the eye”) riječ su dobili: Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam i Tarja Cronberg.

Govorio je Michel Barnier (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16.1 zapisnika od 10.10.2013..


15.2. Sukobi u Sudanu i medijska cenzura koja je uslijedila

Prijedlozi rezolucija B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 i B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

Ryszard Czarnecki, Nicole Kiil-Nielsen, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda i Marie-Christine Vergiat predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Laima Liucija Andrikienė, u ime kluba PPE, Corina Creţu, u ime kluba S&D, Adam Bielan, u ime kluba ECR, Franz Obermayr, nezavisni zastupnik, i Joanna Senyszyn.

Postupkom „uhvati pogled” („catch the eye”) riječ su dobili: Sari Essayah i Bogusław Sonik.

Govorio je Michel Barnier (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16.2 zapisnika od 10.10.2013..


15.3. Nedavno nasilje u Iraku

Prijedlozi rezolucija B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 i B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu, koja je, osim toga odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei i Marie-Christine Vergiat predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Petri Sarvamaa, u ime kluba PPE, Göran Färm, u ime kluba S&D, Paul Murphy, u ime kluba GUE/NGL, i Sari Essayah.

Postupkom „uhvati pogled” („catch the eye”) riječ su dobili: Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki i Seán Kelly.

Govorio je Michel Barnier (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16.3 zapisnika od 10.10.2013..


16. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


16.1. Nedavni slučajevi nasilja i progona kršćana, poglavito u Maalouli (Sirija), Peshawaru (Pakistan) i slučaj pastora Saeeda Abedinija (Iran) (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 i B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0449/2013

(koji zamjenjujeB7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 i B7-0454/2013):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann i Bogusław Sonik, u ime kluba PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou i María Muñiz De Urquiza, u ime kluba S&D,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann i Ramon Tremosa i Balcells, u ime kluba ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański i Ryszard Czarnecki, u ime kluba ECR,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers i Jaroslav Paška, u ime kluba EFD.

Usvojen (P7_TA(2013)0422)

(Prijedlog rezolucije B7-0453/2013 se ne razmatra.)


16.2. Sukobi u Sudanu i medijska cenzura koja je uslijedila (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 i B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0444/2013

(koji zamjenjujeB7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 i B7-0457/2013):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler i Bogusław Sonik, u ime kluba PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou i María Muñiz De Urquiza, u ime kluba S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Graham Watson, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez i Ramon Tremosa i Balcells, u ime kluba ALDE,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler i Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE,

Charles Tannock i Adam Bielan, u ime kluba ECR,

Marie-Christine Vergiat, u ime kluba GUE/NGL,

Jaroslav Paška.

Usvojen (P7_TA(2013)0423)


16.3. Nedavno nasilje u Iraku (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 i B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0446/2013

(koji zamjenjujeB7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 i B7-0462/2013):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler i Bogusław Sonik, u ime kluba PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou i María Muñiz De Urquiza, u ime kluba S&D,

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff i Marietje Schaake, u ime kluba ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki, u ime kluba ECR,

Jaroslav Paška.

Usvojen (P7_TA(2013)0424)

(Prijedlog rezolucije B7-0461/2013 se ne razmatra.)


17. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


18. Podnošenje dokumenata

Vijeće i Komisija podnijeli su sljedeće dokumente:

- Prijedlog odluke Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka kojima se omogućuje sudjelovanje Grenlanda u postupku certificiranja Procesa Kimberley (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

upućeno

nadležni :

INTA

mišljenje :

DEVE, AFET

- Prlijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom koncesija u rasporedima Republike Bugarske i Rumunjske u okviru njihova pristupanja Europskoj uniji (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

upućeno

nadležni :

INTA

mišljenje :

AFET

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o indeksima koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
U skladu s člankom 124. stavkom 1. Poslovnika predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom .

U skladu s odredbama članka 282. stavka 5. Ugovora, predsjednik se može savjetovati i s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležni :

ECON

mišljenje :

BUDG, JURI, IMCO

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti EU-a (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

upućeno

nadležni :

BUDG

mišljenje :

REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Indonezije o provedbi zakonodavstva na području šumarstva, upravljanju drvnom građom i trgovini proizvodima od drvne sirovine pri uvozu u Europsku uniju (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

upućeno

nadležni :

INTA

mišljenje :

DEVE, AGRI, ENVI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Mauricijusa (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

upućeno

nadležni :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju protokola kojim se određuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos utvrđeni Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda s druge strane (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

upućeno

nadležni :

PECH

mišljenje :

DEVE, BUDG


19. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore

odbori ECON, INTA

- Sporazum između Europske unije i Švicarske Konfederacije o suradnji u primjeni zakona o tržišnom natjecanju (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
upućeno nadležni: ECON
mišljenje: JURI, LIBE, INTA, IMCO

Odbor CULT

- Vanjska politika EU-a u svijetu kulturnih i vjerskih razlika (2013/2167(INI))
upućeno nadležni: AFET
mišljenje: CULT

- Izvješće o građanstvu Unije za 2013. – građani Europske unije: vaša prava, vaša budućnost (2013/2186(INI))
upućeno nadležni: PETI
mišljenje: CULT

Odbor JURI

- Izmjene direktiva u području okoliša, poljoprivrede, socijalne politike i javnog zdravlja zbog promjene statusa otočja Mayotte u odnosu na Uniju (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
upućeno nadležni: ENVI
mišljenje: AGRI, EMPL, REGI, JURI () (članak 37. Poslovnika)

- Žig Zajednice (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
upućeno nadležni: JURI
mišljenje: ITRE, INTA, IMCO, JURI (članak 37.a Poslovnika)

Odbor LIBE

- Provedba Ugovora iz Lisabona s obzirom na Europski parlament (2013/2130(INI))
upućeno nadležni: AFCO
mišljenje: JURI, LIBE, INTA

Odobrenje za sastavljanje izvješća na vlastitu inicijativu (članak 48. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 12/09/2013)

Odbor IMCO

- Upravljanje jedinstvenim tržištem u okviru Europskog semestra 2014. (2013/2194(INI))

Pridruženi odbori (članak 50. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 5/07/2012)

- Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta u godišnjem pregledu rasta za 2014. (2013/2158(INI))
upućeno nadležnom odboru: EMPL (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: BUDG (članak 50. Poslovnika)

- Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta u godišnjem pregledu rasta za 2014. (2013/2157(INI))
upućeno nadležnom odboru: ECON (članak 50. Poslovnika)
mišljenje BUDG (članak 50. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 12/09/2013)

- Računi za obavljanje platnog prometa (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
upućeno nadležnom odboru: ECON (članak 50. Poslovnika)
mišljenje: JURI, IMCO (članak 50. Poslovnika)

Odluka o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 51. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 12/09/2013)

- Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
odbori: ECON, LIBE (article 51 du règlement)
mišljenje: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Informacije koje prate prijenose sredstava (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
odbori: ECON, LIBE (article 51 du règlement)
mišljenje: PETI, DEVE, JURI, IMCO


20. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 179. stavkom 2. Poslovnika, zapisnik s ove dnevne sjednice podnosi se Europskom parlamentu na odobrenje na početku sljedeće dnevne sjednice.

U dogovoru s Europskim parlamentom usvojeni tekstovi prosljeđuju se primateljima.


21. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 21. listopada 2013. do 24. listopada 2013.


22. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica je zaključena u 16:40.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti