Indiċi 
Minuti
PDF 236kWORD 163k
Il-Ħamis, 10 ta' Ottubru 2013 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Diskriminazzjoni abbażi tal-kasti (dibattitu)
 3.L-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem fir-Russja (speċjalment fir-rigward tal-ksenofobija u tal-omofobija) (dibattitu)
 4.Rapport Annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2012 (dibattitu)
 5.Batteriji u akkumulaturi portabbli li jkun fihom il-kadmju ***I (dibattitu)
 6.In memoriam
 7.Premju Sakharov 2013 (Tħabbir tar-Rebbieħ)
 8.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Il-parteċipazzjoni tal-Ġordan fil-programmi tal-Unjoni *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.2.L-istabbiliment tas-Sistema Ewropea ta' Sorveljanza tal-Fruntieri (EUROSUR) ***I (votazzjoni)
  
9.3.Batteriji u akkumulaturi portabbli li jkun fihom il-kadmju ***I (votazzjoni)
  
9.4.L-allegati trasportazzjoni u żamma illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA (votazzjoni)
  
9.5.It-tisħiħ tal-kooperazzjoni transkonfinali fil-qasam tal-infurzar tal-liġi fl-UE (votazzjoni)
  
9.6.Diskriminazzjoni abbażi tal-kasti (votazzjoni)
  
9.7.Rapport Annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2012 (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 14.Pożizzjoni tal-Kunsill fl-1 qari
 15.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
15.1.Każijiet reċenti ta' vjolenza u persekuzzjoni kontra Kristjani, partikolarment f'Maaloula (Sirja), Peshawar (Pakistan) u l-każ tal-pastor Saeed Abedini (Iran)
  
15.2.Ġlied fis-Sudan u ċensura sussegwenti tal-midja
  
15.3.Il-vjolenza reċenti fl-Iraq
 16.Ħin tal-votazzjonijiet
  
16.1.Każijiet reċenti ta' vjolenza u persekuzzjoni kontra Kristjani, partikolarment f'Maaloula (Sirja), Peshawar (Pakistan) u l-każ tal-pastor Saeed Abedini (Iran) (votazzjoni)
  
16.2.Ġlied fis-Sudan u ċensura sussegwenti tal-midja (votazzjoni)
  
16.3.Il-vjolenza reċenti fl-Iraq (votazzjoni)
 17.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 18.Dokumenti mressqa
 19.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 20.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 21.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Diskriminazzjoni abbażi tal-kasti (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000091/2013) imressqa minn Eva Joly, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp, lill-Kummissjoni: Diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta (2013/2676(RSP)) (B7-0507/2013)

Eva Joly daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija.

Interventi ta': Alf Svensson f'isem il-Grupp PPE, Michael Cashman f'isem il-Grupp S&D, Leonidas Donskis f'isem il-Grupp ALDE, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mikael Gustafsson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Phil Bennion, Martina Anderson u Ria Oomen-Ruijten.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly u Paul Murphy.

Intervent ta': Cecilia Malmström.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Eva Joly, f'isem il-Kumitat għall-Iżvilupp, dwar diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta (2013/2676(RSP)) (B7-0434/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.6 tal- Minuti ta' 10.10.2013


3. L-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem fir-Russja (speċjalment fir-rigward tal-ksenofobija u tal-omofobija) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000089/2013) imressqa minn Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen u Werner Schulz f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: L-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem fir-Russja (speċjalment fir-rigward tal-ksenofobija u l-omofobija) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000101/2013) imressqa minn Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa u Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: L-istat tad-dritt u l-jeddijiet tal-bniedem fir-Russja b'fokus fuq il-ksenofobija u l-omofobija (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000102/2013) imressqa minn Kristiina Ojuland u Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: L-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem fir-Russja (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000103/2013) imressqa minn Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman u Sergio Gutiérrez Prieto f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: L-istat ta' dritt u l-jeddijiet tal-bniedem fir-Russja, b'mod partikolari fir-rigward tal-ksenofobija u l-omofobija (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013)

Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong u Michael Cashman daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet B7-0506/2013, B7-0513/2013 u B7-0515/2013.

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsijiet.

Interventi ta': Krzysztof Lisek f'isem il-Grupp PPE, Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Marije Cornelissen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ewald Stadler Membru mhux affiljat, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček u Oldřich Vlasák.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Leonidas Donskis, Paul Murphy u Andrew Henry William Brons.

Intervent ta': Cecilia Malmström.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: László SURJÁN
Viċi President


4. Rapport Annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2012 (dibattitu)

Rapport dwar l-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2012 [2013/2013(INI)] Rapporteur: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

Erminia Mazzoni ippreżentat ir-rapport minflok ir-Rapporteur.

Intervent ta': Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Vicente Miguel Garcés Ramón f'isem il-Grupp S&D, Angelika Werthmann f'isem il-Grupp ALDE, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos f'isem il-Grupp EFD, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Peter Jahr, Jaroslav Paška, Carlos José Iturgaiz Angulo, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Margrete Auken, Kinga Göncz, Jarosław Leszek Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly u Chrysoula Paliadeli.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Mairead McGuinness.

Interventi ta': Maroš Šefčovič u Erminia Mazzoni.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.7 tal- Minuti ta' 10.10.2013


5. Batteriji u akkumulaturi portabbli li jkun fihom il-kadmju ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta’ batteriji u akkumulaturi portabbli li jkun fihom il-kadmju maħsuba għall-użu f’għodda mingħajr fil [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] Rapporteur: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

Vladko Todorov Panayotov ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Zofija Mazej Kukovič f'isem il-Grupp PPE, Daciana Octavia Sârbu f'isem il-Grupp S&D, Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, u Alexander Mirsky.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Alajos Mészáros, Franz Obermayr, Mairead McGuinness u Seán Kelly.

Interventi ta': Maroš Šefčovič u Vladko Todorov Panayotov.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.3 tal- Minuti ta' 10.10.2013.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.20
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

6. In memoriam

Il-President, f'isem il-Parlament, ta ġieħ lil Wilfried Martens, ex Prim Ministru Belġjan, Membru Ewropew u President tal-Grupp PPE, li miet matul il-lejl ta' bejn l-Erbgħa u l-Ħamis.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.


7. Premju Sakharov 2013 (Tħabbir tar-Rebbieħ)

Il-President avża li fil-laqgħa tagħha tal-lum, il-Konferenza tal-Presidenti pproċediet biex unanimament tagħżel lil Malala Yousafzaï bħala r-rebbieħa tal-Premju Sakharov 2013.

Il-premju jingħata f'Novembru 2013 fi Strasburgu.


8. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni fl-okkażjoni tal-Jum Dinji kontra l-Piena tal-Mewt, li jirrikorri llum. Huwa fakkar fl-oppożizzjoni tal-Parlament għal din il-piena u stieden lill-Istati li għadhom japplikawhom biex jintroduċu moratorju.

°
° ° °

Interventi ta': Graham Watson dwar il-Premju Sakharov, Ana Gomes dwar il-ħtif tal-Prim Ministru Libjan (Il-President fakkar fid-dispożizzjonijiet rigward min jitkellem dwar punt ta' ordni), Nicole Sinclaire li ddispjaċiha li d-deċiżjoni dwar l-għoti tal-Premju Sakharov inxterdet qabel ma tħabbret fil-plenarja (Il-President stedinha tindirizza lill-Presidenti tal-gruppi politiċi), u Claudio Morganti biex jagħmel stqarrija personali b'segwitu għall-intervent ta' Frank Engel ilbieraħ matul id-dibattitu dwar is-sitwazzjoni tar-Rom (punt 13 tal- Minuti ta' 9.10.2013) (Il-President wieġbu li se jikkonsulta t-traskrizzjoni verbali tad-dibattiti u, jekk ikun il-każ, jikkuntattja direttament lil Frank Engel).


9. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


9.1. Il-parteċipazzjoni tal-Ġordan fil-programmi tal-Unjoni *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra, fir-rigward ta' Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan fil-programmi tal-Unjoni [12138/2012 - C7-0008/2013- 2012/0108(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0305/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0415)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


9.2. L-istabbiliment tas-Sistema Ewropea ta' Sorveljanza tal-Fruntieri (EUROSUR) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi s-Sistema Ewropea ta’ Sorveljanza tal-Fruntieri (EUROSUR) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jan Mulder (A7-0232/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0416)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0416)


9.3. Batteriji u akkumulaturi portabbli li jkun fihom il-kadmju ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta’ batteriji u akkumulaturi portabbli li jkun fihom il-kadmju maħsuba għall-użu f’għodda mingħajr fil [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0417)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0417)


9.4. L-allegati trasportazzjoni u żamma illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013 u B7-0381/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0378/2013

(flok B7-0378/2013, B7-0379/2013 u B7-0381/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon u Pavel Poc f'isem il-Grupp S&D,

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells u Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms u Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adozzjoni (P7_TA(2013)0418)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0380/2013 waqgħet.)

Interventi

Petri Sarvamaa wara l-votazzjoni.


9.5. It-tisħiħ tal-kooperazzjoni transkonfinali fil-qasam tal-infurzar tal-liġi fl-UE (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0433/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0419)


9.6. Diskriminazzjoni abbażi tal-kasti (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0434/2013

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0420)


9.7. Rapport Annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2012 (votazzjoni)

Rapport dwar l-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet fl-2012 [2013/2013(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0421)


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Jan Mulder - A7-0232/2013
Mitro Repo, Peter Jahr, Claudio Morganti, Anna Maria Corazza Bildt, Syed Kamall, Daniel Hannan u Constance Le Grip

Rapport Vladko Todorov Panayotov - A7-0131/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Seán Kelly, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall u Daniel Hannan

L-allegati trasportazzjoni u żamma illegali ta' priġunieri f'pajjiżi Ewropej mis-CIA (2013/2702(RSP))- RC-B7-0378/2013
Mitro Repo, Nikola Vuljanić, Daniel Hannan u Monica Luisa Macovei

It-tisħiħ tal-kooperazzjoni transkonfinali fil-qasam tal-infurzar tal-liġi fl-UE (2013/2586(RSP)) - B7-0433/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Syed Kamall u Daniel Hannan

Diskriminazzjoni abbażi tal-kasti (2013/2676(RSP)) - B7-0434/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Charles Tannock, Seán Kelly, Syed Kamall u Daniel Hannan

Rapport Edward McMillan-Scott - A7-0299/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly u Adam Bielan.


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.20 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp Verts/ALE, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina: Reinhard Bütikofer minflok Marije Cornelissen


14. Pożizzjoni tal-Kunsill fl-1 qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 61(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika Kirgiża (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD))
irreferut responsabbli: INTA

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu jiddekorri għalhekk minn għada, il-11 ta' Ottubru 2013.


15. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal- Minuti ta' 7.10.2013)


15.1. Każijiet reċenti ta' vjolenza u persekuzzjoni kontra Kristjani, partikolarment f'Maaloula (Sirja), Peshawar (Pakistan) u l-każ tal-pastor Saeed Abedini (Iran)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 u B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek u Marie-Christine Vergiat ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Thomas Mann f'isem il-Grupp PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Véronique De Keyser, Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Marek Henryk Migalski, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Diane Dodds, Philip Claeys Membru mhux affiljat, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Posselt, Seán Kelly u Csaba Sógor.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam u Tarja Cronberg.

Intervent ta': Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16.1 tal- Minuti ta' 10.10.2013


15.2. Ġlied fis-Sudan u ċensura sussegwenti tal-midja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 u B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

Ryszard Czarnecki, Nicole Kiil-Nielsen, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda u Marie-Christine Vergiat ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE, Corina Creţu f'isem il-Grupp S&D, Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, u Joanna Senyszyn.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sari Essayah u Bogusław Sonik.

Intervent ta': Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16.2 tal- Minuti ta' 10.10.2013


15.3. Il-vjolenza reċenti fl-Iraq

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 u B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu, li wieġbu wkoll għal mistoqsija "karta blu" ta Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei u Marie-Christine Vergiat ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Petri Sarvamaa f'isem il-Grupp PPE, Göran Färm f'isem il-Grupp S&D, Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Sari Essayah.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki u Seán Kelly.

Intervent ta': Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 16.3 tal- Minuti ta' 10.10.2013


16. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


16.1. Każijiet reċenti ta' vjolenza u persekuzzjoni kontra Kristjani, partikolarment f'Maaloula (Sirja), Peshawar (Pakistan) u l-każ tal-pastor Saeed Abedini (Iran) (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 u B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0449/2013

(flok B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 u B7-0454/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou u María Muñiz De Urquiza f'isem il-Grupp S&D,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers u Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD.

Adozzjoni (P7_TA(2013)0422)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0453/2013 waqgħet.)


16.2. Ġlied fis-Sudan u ċensura sussegwenti tal-midja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 u B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0444/2013

(flok B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 u B7-0457/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou u María Muñiz De Urquiza f'isem il-Grupp S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Graham Watson, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez u Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR,

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL,

Jaroslav Paška.

Adozzjoni (P7_TA(2013)0423)


16.3. Il-vjolenza reċenti fl-Iraq (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 u B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0446/2013

(flok B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 u B7-0462/2013):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou u María Muñiz De Urquiza f'isem il-Grupp S&D,

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR,

Jaroslav Paška.

Adozzjoni (P7_TA(2013)0424)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0461/2013 waqgħet.)


17. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


18. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti mill-Kunsill u l-Kummissjoni:

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli u proċeduri biex jippermettu l-parteċipazzjoni tal-Groenlandja fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni tal-Proċess ta' Kimberley (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

DEVE, AFET

- Proposta ghal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Popolari taċ-Ċina skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) tal-1994 fir-rigward tal-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija matul l-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President informa li se jikkonsulta b'mod fakultattiv lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG, JURI, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il konklużjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Indoneżja dwar l-infurzar tal-liġi tal-foresti, il-governanza u l-kummerċ fi prodotti tal-injam għall-Unjoni Ewropea (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

DEVE, AGRI, ENVI

- Proposta ghal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Mawrizju (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Proposta ghal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Awtonomu tal-Groenlandja, min-naħa l-oħra (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG


19. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tar-riferimenti lill-Kumitati

Kumitati ECON, INTA

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera rigward koperazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġijiet tagħhom tal-kompetizzjoni (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
irreferut responsabbli: ECON
opinjoni: JURI, LIBE, INTA, IMCO

Kumitat CULT

- Il-politika barranija tal-UE f'dinja ta' differenzi kulturali u reliġjużi (2013/2167(INI))
irreferut responsabbli: AFET
opinjoni: CULT

- Rapport 2013 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE - Iċ-ċittadini tal-UE: id-drittijiet tiegħek, il-futur tiegħek (2013/2186(INI))
irreferut responsabbli: PETI
opinjoni: CULT

Kumitat JURI

- Emenda ta' Direttivi fl-oqsma tal-ambjent, l-agrikoltura, il-politika soċjali u s-saħħa pubblika minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI, EMPL, REGI, JURI (Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Trade mark Komunitarja (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
irreferut responsabbli: JURI
opinjoni: ITRE, INTA, IMCO, JURI (Artikolu 37a tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat LIBE

- L-implimentazzjoni tat-Trattat ta' Lisbona fir-rigward tal-Parlament Ewropew (2013/2130(INI))
irreferut responsabbli: AFCO
opinjoni: JURI, LIBE, INTA

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12/09/2013)

Kumitat IMCO

- Governanza tas-Suq Uniku fil-qafas tas-Semestru Ewropew 2014 (2013/2194(INI))

Kumitati assoċjati (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tal-5/07/2012)

- Is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2014 (2013/2158(INI))
irreferut responsabbli EMPL (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: BUDG (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2014 (2013/2157(INI))
irreferut responsabbli EMPL (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: BUDG (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12/09/2013)

- Kontijiet tal-pagamenti (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
irreferut responsabbli ECON (Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: JURI, IMCO
(Artikolu 50 tar-Regoli ta' Proċedura)

Deċiżjoni li għandha tkun applikata proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12/09/2013)

- Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
kumitati: ECON, LIBE (Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
kumitati: ECON, LIBE (Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: PETI, DEVE, JURI, IMCO


20. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


21. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 21 ta' Ottubru 2013 sad-data 24 ta' Ottubru 2013.


22. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza