Index 
Proces-verbal
PDF 230kWORD 165k
Joi, 10 octombrie 2013 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Discriminarea pe bază de castă (dezbatere)
 3.Statul de drept și drepturile omului în Rusia (în special în ceea ce privește xenofobia și homofobia) (dezbatere)
 4.Raportul anual referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2012 (dezbatere)
 5.Bateriile și acumulatorii portabili care conțin cadmiu ***I (dezbatere)
 6.Omagiu postum
 7.Premiul Saharov 2013 (anunțarea laureatului)
 8.Declaraţia Preşedintelui
 9.Votare
  
9.1.Participarea Iordaniei la programele Uniunii *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.2.Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) ***I (vot)
  
9.3.Bateriile și acumulatorii portabili care conțin cadmiu ***I (vot)
  
9.4.Presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri (vot)
  
9.5.Consolidarea cooperării transfrontaliere în materie de aplicare a legii în UE (vot)
  
9.6.Discriminarea pe bază de castă (vot)
  
9.7.Raportul anual referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2012 (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 14.Poziţia Consiliului în prima lectură
 15.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
15.1.Cazurile recente de violență îndreptată împotriva creștinilor și de persecutare a acestora, în special în Maaloula (Siria), Peshawar (Pakistan) și cazul pastorului Saeed Abedini (Iran)
  
15.2.Conflictele din Sudan și cenzurarea ulterioară a presei
  
15.3.Cazurile recente de violență din Irak
 16.Votare
  
16.1.Cazurile recente de violență îndreptată împotriva creștinilor și de persecutare a acestora, în special în Maaloula (Siria), Peshawar (Pakistan) și cazul pastorului Saeed Abedini (Iran) (vot)
  
16.2.Conflictele din Sudan și cenzurarea ulterioară a presei (vot)
  
16.3.Cazurile recente de violență din Irak (vot)
 17.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 18.Depunere de documente
 19.Decizii privind anumite documente
 20.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 21.Calendarul următoarelor şedinţe
 22.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 8.30.


2. Discriminarea pe bază de castă (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000091/2013) adresată Comisiei de Eva Joly, în numele Comisiei pentru dezvoltare: Discriminarea de castă (2013/2676(RSP)) (B7-0507/2013)

Eva Joly a dezvoltat întrebarea.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Alf Svensson, în numele Grupului PPE, Michael Cashman, în numele Grupului S&D, Leonidas Donskis, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Mikael Gustafsson, în numele Grupului GUE/NGL, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Phil Bennion, Martina Anderson şi Ria Oomen-Ruijten.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly şi Paul Murphy.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Eva Joly, în numele Comisiei pentru dezvoltare, referitoare la discriminarea pe criterii de castă (2013/2676(RSP)) (B7-0434/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.6 al PV din 10.10.2013


3. Statul de drept și drepturile omului în Rusia (în special în ceea ce privește xenofobia și homofobia) (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000089/2013) adresată Comisiei de Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen şi Werner Schulz, în numele Grupului Verts/ALE: Statul de drept și drepturile omului în Rusia (în special în ceea ce privește xenofobia și homofobia) (2013/2836(RSP)) (B7-0506/2013)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000101/2013) adresată Comisiei de Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy, Helmut Scholz, Alda Sousa şi Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL: Statul de drept și drepturile omului în Rusia cu accent pe xenofobie și homofobie (2013/2836(RSP)) (B7-0513/2013)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000102/2013) adresată Comisiei de Kristiina Ojuland şi Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE: Statul de drept și drepturile omului în Rusia (2013/2836(RSP)) (B7-0514/2013)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000103/2013) adresată Comisiei de Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Knut Fleckenstein, Michael Cashman şi Sergio Gutiérrez Prieto, în numele Grupului S&D: Statul de drept și drepturile omului în Rusia, în special în ce privește xenofobia și homofobia (2013/2836(RSP)) (B7-0515/2013)

Ulrike Lunacek, Cornelis de Jong şi Michael Cashman au dezvoltat întrebările B7-0506/2013, B7-0513/2013 şi B7-0515/2013.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Krzysztof Lisek, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Ewald Stadler, neafiliat, Michèle Striffler, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Eduard Kukan, Mitro Repo, Ivo Strejček şi Oldřich Vlasák.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Leonidas Donskis, Paul Murphy şi Andrew Henry William Brons.

A intervenit Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte


4. Raportul anual referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2012 (dezbatere)

Raport referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2012 [2013/2013(INI)] Raportor: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

Erminia Mazzoni, înlocuind raportorul, a prezentat raportul.

A intervenit Maroš Šefčovič (Vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Vicente Miguel Garcés Ramón, în numele Grupului S&D, Angelika Werthmann, în numele Grupului ALDE, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Peter Jahr, Jaroslav Paška, Carlos José Iturgaiz Angulo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Margrete Auken, Kinga Göncz, Jarosław Leszek Wałęsa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly şi Chrysoula Paliadeli.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Mairead McGuinness.

Au intervenit: Maroš Šefčovič şi Erminia Mazzoni.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.7 al PV din 10.10.2013


5. Bateriile și acumulatorii portabili care conțin cadmiu ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] Raportor: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

Vladko Todorov Panayotov şi-a prezentat raportul.

A intervenit Maroš Šefčovič (Vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Zofija Mazej Kukovič, în numele Grupului PPE, Daciana Octavia Sârbu, în numele Grupului S&D, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, James Nicholson, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, şi Alexander Mirsky.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alajos Mészáros, Franz Obermayr, Mairead McGuinness şi Seán Kelly.

Au intervenit: Maroš Šefčovič şi Vladko Todorov Panayotov.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.3 al PV din 10.10.2013

(Şedinţa, suspendată la 11.20 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.00)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

6. Omagiu postum

În numele Parlamentului, Preşedintele a adus un omagiu lui Wilfried Martens, fost prim-ministru belgian, deputat în Parlamentul European și președinte al Grupului PPE, care a decedat în cursul nopții de miercuri spre joi.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.


7. Premiul Saharov 2013 (anunțarea laureatului)

Preşedintele a comunicat că, în cursul reuniunii sale de astăzi, Conferința președinților a desemnat-o în unanimitate pe Malala Yousafzaï ca laureată a Premiului Saharov 2013.

Decernarea premiului va avea loc în noiembrie 2013 la Strasbourg.


8. Declaraţia Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie cu ocazia Zilei mondiale împotriva pedepsei cu moartea, celebrată astăzi. Preşedintele a reamintit încă o dată opoziţia Parlamentului la această pedeapsă şi a invitat statele care încă o aplică să introducă un moratoriu.

°
° ° °

Au intervenit: Graham Watson referitor la Premiul Saharov, Ana Gomes referitor la răpirea premierului libian (Preşedintele a reamintit dispoziţiile referitoare la luarea cuvântului pentru o trimitere la Regulamentul de procedură), Nicole Sinclaire care şi-a exprimat regretul pentru faptul că decizia de acordare a Premiului Saharov a fost făcută cunoscută înainte de anunţarea sa în şedinţa plenară (Preşedintele a invitat-o să se adreseze preşedinţilor grupurilor politice), şi Claudio Morganti într-un aspect de ordin personal ca urmare a intervenţiei de ieri a lui Frank Engel în cursul dezbaterii privind situaţia romilor (punctul 13 al PV din 9.10.2013) (Preşedintele i-a răspuns că va consulta stenograma dezbaterilor şi, după caz, va lua legătura direct cu Frank Engel).


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


9.1. Participarea Iordaniei la programele Uniunii *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei privind principiile generale de participare a Regatului Hașemit al Iordaniei la programele Uniunii [12138/2012 - C7-0008/2013- 2012/0108(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A7-0305/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0415)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.2. Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) [COM(2011)0873 - C7-0506/2011- 2011/0427(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Jan Mulder (A7-0232/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0416)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0416)


9.3. Bateriile și acumulatorii portabili care conțin cadmiu ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir [COM(2012)0136 - C7-0087/2012- 2012/0066(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Vladko Todorov Panayotov (A7-0131/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0417)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0417)


9.4. Presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013 şi B7-0381/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0378/2013

(care înlocuieşte B7-0378/2013, B7-0379/2013 şi B7-0381/2013):

depusă de următorii deputaţi:

Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Tanja Fajon şi Pavel Poc, în numele Grupului S&D,

Sarah Ludford, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells şi Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms şi Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE,

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Alda Sousa şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2013)0418)

(Propunerea de rezoluţie B7-0380/2013 a devenit caducă.)

Intervenţii

Petri Sarvamaa după votare.


9.5. Consolidarea cooperării transfrontaliere în materie de aplicare a legii în UE (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0433/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0419)


9.6. Discriminarea pe bază de castă (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0434/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0420)


9.7. Raportul anual referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2012 (vot)

Raport referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2012 [2013/2013(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportor: Edward McMillan-Scott (A7-0299/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0421)


10. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Jan Mulder - A7-0232/2013

Mitro Repo, Peter Jahr, Claudio Morganti, Anna Maria Corazza Bildt, Syed Kamall, Daniel Hannan şi Constance Le Grip

Raport Vladko Todorov Panayotov - A7-0131/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Seán Kelly, Sirpa Pietikäinen, Syed Kamall şi Daniel Hannan

Presupusa folosire a unor țări europene de către CIA pentru transportarea și deținerea ilegală de prizonieri (2013/2702(RSP)) - RC-B7-0378/2013

Mitro Repo, Nikola Vuljanić, Daniel Hannan şi Monica Luisa Macovei

Consolidarea cooperării transfrontaliere în materie de aplicare a legii în UE (2013/2586(RSP)) - B7-0433/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Syed Kamall şi Daniel Hannan

Discriminarea pe bază de castă (2013/2676(RSP)) - B7-0434/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Mitro Repo, Charles Tannock, Seán Kelly, Syed Kamall şi Daniel Hannan

Raport Edward McMillan-Scott - A7-0299/2013

Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly şi Adam Bielan


11. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.20, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


13. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului Verts/ALE, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză: Reinhard Bütikofer care o înlocuieşte pe Marije Cornelissen


14. Poziţia Consiliului în prima lectură

Preşedintele a anunţat, în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziţii a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea unei asistenţe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD))
retrimis fond: INTA

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe de mâine, 11 octombrie 2013.


15. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 7.10.2013)


15.1. Cazurile recente de violență îndreptată împotriva creștinilor și de persecutare a acestora, în special în Maaloula (Siria), Peshawar (Pakistan) și cazul pastorului Saeed Abedini (Iran)

Propuneri de rezoluţii B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 şi B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

Tomasz Piotr Poręba, Véronique De Keyser, Krzysztof Lisek şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Thomas Mann, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Véronique De Keyser, Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marek Henryk Migalski, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Diane Dodds, Philip Claeys, neafiliat, Bernd Posselt, Corina Creţu, Marek Henryk Migalski, Zbigniew Ziobro, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bernd Posselt, Seán Kelly şi Csaba Sógor.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danuta Jazłowiecka, Mairead McGuinness, Martin Kastler, Anna Záborská, Tunne Kelam şi Tarja Cronberg.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16.1 al PV din 10.10.2013


15.2. Conflictele din Sudan și cenzurarea ulterioară a presei

Propuneri de rezoluţii B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 şi B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

Ryszard Czarnecki, Nicole Kiil-Nielsen, Véronique De Keyser, Cristian Dan Preda şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Franz Obermayr, neafiliat, şi Joanna Senyszyn.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sari Essayah şi Bogusław Sonik.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16.2 al PV din 10.10.2013


15.3. Cazurile recente de violență din Irak

Propuneri de rezoluţii B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 şi B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

Tarja Cronberg, Struan Stevenson, Corina Creţu, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” adresate de Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, Göran Färm, în numele Grupului S&D, Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, şi Sari Essayah.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jolanta Emilia Hibner, Jaromír Kohlíček, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Laima Liucija Andrikienė, Jaroslav Paška, Ryszard Czarnecki şi Seán Kelly.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16.3 al PV din 10.10.2013


16. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


16.1. Cazurile recente de violență îndreptată împotriva creștinilor și de persecutare a acestora, în special în Maaloula (Siria), Peshawar (Pakistan) și cazul pastorului Saeed Abedini (Iran) (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013 şi B7-0454/2013 (2013/2872(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0449/2013

(care înlocuieşte B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013 şi B7-0454/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Jan Olbrycht, Martin Kastler, Ria Oomen-Ruijten, Jaime Mayor Oreja, Thomas Mann şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn, Corina Creţu, Mitro Repo, Marc Tarabella, Maria Eleni Koppa, Antigoni Papadopoulou şi María Muñiz De Urquiza, în numele Grupului S&D,

Alexander Graf Lambsdorff, Phil Bennion, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Robert Rochefort, Angelika Werthmann şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE,

Charles Tannock, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,

Bastiaan Belder, Fiorello Provera, Nikolaos Salavrakos, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana, Philippe de Villiers şi Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2013)0422)

(Propunerea de rezoluţie B7-0453/2013 a devenit caducă.)


16.2. Conflictele din Sudan și cenzurarea ulterioară a presei (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 şi B7-0457/2013 (2013/2873(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0444/2013

(care înlocuieşte B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013 şi B7-0457/2013):

depusă de următorii deputaţi:

Mariya Gabriel, Gay Mitchell, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek, Anne Delvaux, Michèle Striffler, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou şi María Muñiz De Urquiza, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Robert Rochefort, Graham Watson, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez şi Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE,

Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen, Barbara Lochbihler şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL,

Jaroslav Paška.

Adoptat (P7_TA(2013)0423)


16.3. Cazurile recente de violență din Irak (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013 şi B7-0462/2013 (2013/2874(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0446/2013

(care înlocuieşte B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013 şi B7-0462/2013):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Alejo Vidal-Quadras, Bernd Posselt, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Philippe Boulland, Jean Roatta, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tokia Saïfi, Martin Kastler şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Marc Tarabella, Antigoni Papadopoulou şi María Muñiz De Urquiza, în numele Grupului S&D,

Jelko Kacin, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,

Jaroslav Paška.

Adoptat (P7_TA(2013)0424)

(Propunerea de rezoluţie B7-0461/2013 a devenit caducă.)


17. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


18. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind stabilirea unor norme și proceduri care să permită participarea Groenlandei la sistemul de certificare a Procesului Kimberley (COM(2013)0429 - C7-0232/2013 - 2013/0201(CNS))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) şi al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Bulgaria şi ale României în cadrul procesului lor de aderare la Uniunea Europeană (16112/2012 - C7-0285/2013 - 2012/0304(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 282 alineatul (5) din Tratat, Preşedintele va consulta în mod consultativ şi Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

BUDG, JURI, IMCO

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană şi Republica Indonezia cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, guvernanţa şi schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

DEVE, AGRI, ENVI

- Propunere de decizia a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană şi Republica Mauritius (13501/1/2012 - C7-0348/2013 - 2012/0215(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Danemarcei şi Guvernul local al Groenlandei, pe de altă parte (11119/1/2012 - C7-0349/2013 - 2012/0130(NLE))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG


19. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii

comisii ECON, INTA

- Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul concurenței (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))
retrimis fond: ECON
aviz: JURI, LIBE, INTA, IMCO

CULT

- Politica externă a UE într-o lume a diferențelor culturale și religioase (2013/2167(INI))
retrimis fond: AFET
aviz: CULT

- Raportul 2013 privind cetățenia Uniunii. Cetățeni ai UE: drepturile voastre, viitorul vostru (2013/2186(INI))
retrimis fond: PETI
aviz: CULT

JURI

- Modificarea directivelor în domeniul mediului, al agriculturii, al politicii sociale și al sănătății publice ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea (COM(2013)0418 - C7-0176/2013 - 2013/0192(COD))
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI, EMPL, REGI, JURI (articolul 37 din Regulamentul de procedură)

- Marca comunitară (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD))
retrimis fond: JURI
aviz: ITRE, INTA, IMCO, JURI (articolul 37a din Regulamentul de procedură)

LIBE

- Aplicarea Tratatului de la Lisabona în ceea ce privește Parlamentul European (2013/2130(INI))
retrimis fond: AFCO
aviz: JURI, LIBE, INTA

Autorizaţia de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 48 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 12/09/2013)

IMCO

- Guvernanţa pieţei unice în cadrul semestrului european 2014 (2013/2194(INI))

Comisii asociate (articolul 50 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 5/07/2012)

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte sociale şi legate de ocuparea forţei de muncă din Analiza anuală a creşterii 2014 (2013/2158(INI))
retrimis fond EMPL (articolul 50 din Regulamentul de procedură)
aviz: BUDG (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creşterii 2014 (2013/2157(INI))
retrimis fond ECON (articolul 50 din Regulamentul de procedură)
aviz: BUDG (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 12/09/2013)

- Conturi de plăţi (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
retrimis fond ECON (articolul 50 din Regulamentul de procedură)
aviz: JURI, IMCO (articolul 50 din Regulamentul de procedură)

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 51 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 12/09/2013)

- Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
comisii: ECON, LIBE (articolul 51 din Regulamentul de procedură)
aviz: PETI, DEVE, JURI, IMCO

- Informațiile care însoțesc transferurile de fonduri (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
comisii: ECON, LIBE (articolul 51 din Regulamentul de procedură)
aviz: PETI, DEVE, JURI, IMCO


20. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


21. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 21 octombrie 2013 şi 24 octombrie 2013.


22. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Flautre, Fontana, Ford, Foster, Fox, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate