Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου
Πλήρη Πρακτικά

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.10.

Παρεμβαίνει ο Iñaki Irazabalbeitia Fernández σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Inés del Río Prada.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου