Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 oktober 2013 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat

Sammanträdet öppnades kl. 17.10.

Talare: Iñaki Irazabalbeitia Fernández yttrade sig om den dom som Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna nyligen avgett i fallet Inés del Río Prada.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy