Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 21. oktober 2013 - Strasbourg

4. Anmodning om uopsættelig forhandling

Rådet havde, jf. forretningsordenens artikel 142, anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren vedrørende følgende forslag:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 2010/18/EU på grund af Mayottes ændrede status - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

Parlamentet skulle tage stilling til anmodningen om uopsættelig forhandling ved begyndelsen af mødet den følgende dag.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik