Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 oktober 2013 - Strasbourg

4. Begäran om brådskande förfarande

Begäran från rådet om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 142 i arbetsordningen) på följande förslag:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

- Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2010/18/EU med anledning av ändringen av Mayottes ställning - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

Parlamentet skulle ta ställning till denna begäran om brådskande förfarande i början av nästa dags sammanträde.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy