Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 21. listopada 2013. - Strasbourg

5. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnih postupkom (članak 74. Poslovnika)
CRE

Predsjednik je naveo da će s predsjednikom Vijeća u utorak potpisati sljedeće akte koji su doneseni u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR) (00056/2013/LEX - C7-0369/2013 - 2011/0427(COD))

- Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu, Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje i Direktive Komisije 2007/14/EZ o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Direktive 2004/109/EZ (00037/2013/LEX - C7-0368/2013 - 2011/0307(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) u pogledu dodjele određenih zadaća Europskoj središnjoj banci na temelju Uredbe Vijeća (EU) br. .../2013* (00022/2013/LEX - C7-0367/2013 - 2012/0244(COD))

- Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Kirgiskoj Republici (00100/2013/LEX - C7-0366/2013 – 2011/0458(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (00060/2013/LEX - C7-0365/2013 - 2011/0455(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (00032/2013/LEX - C7-0364/2013 - 2011/0416(COD))

- Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 s ciljem određivanja zajedničkih pravila o privremenom ponovnom uvođenju granične kontrole na unutarnjim granicama u iznimnim okolnostima (00030/2013/LEX - C7-0363/2013 - 2011/0242(COD))

- Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i o pravu osoba lišenih slobode na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima (00040/2013/LEX - C7-0362/2013 - 2011/0154(COD))

- Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (00029/2013/LEX - C7-0361/2013 - 2011/0421(COD))

°
° ° °

Govorio je Agustín Díaz de Mera García Consuegra o presudi Europskog suda za ljudska prava o Inés del Río Prada.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti