Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 21. oktober 2013 - Strasbourg

5. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 74 Poslovnika)
Dobesedni zapis

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo podpisal sledeče akte, ki so bili sprejeti v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema varovanja meja (EUROSUR) (00056/2013/LEX - C7-0369/2013 - 2011/0427(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu, Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, ter Direktive Komisije 2007/14/ES o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive 2004/109/ES (00037/2013/LEX - C7-0368/2013 - 2011/0307(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) kar zadeva prenos posebnih nalog na Evropsko centralno banko na podlagi Uredbe Sveta (EU) št. .../2013* (00022/2013/LEX - C7-0367/2013 - 2012/0244(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Kirgiški republiki (00100/2013/LEX - C7-0366/2013 - 2011/0458(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (00060/2013/LEX - C7-0365/2013 - 2011/0455(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti (00032/2013/LEX - C7-0364/2013 - 2011/0416(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 za zagotovitev skupnih pravil o začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah v izrednih razmerah (00030/2013/LEX - C7-0363/2013 - 2011/0242(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (00040/2013/LEX - C7-0362/2013 - 2011/0154(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES (00029/2013/LEX - C7-0361/2013 - 2011/0421(COD))

°
° ° °

Govoril je Agustín Díaz de Mera García Consuegra o sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice o Inés del Río Prada.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov