Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 21 października 2013 r. - Strasburg

6. Bieg sprawy dotyczącej wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego

W następstwie decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. o uchyleniu immunitetu Jürgena Creutzmanna w związku z postępowaniem prowadzonym przed prokuraturą we Frankenthal (pkt 8.5 protokołu z dnia 16 kwietnia 2013 r.) właściwe organy Niemiec poinformowały Parlament, zgodnie z art. 7 ust. 9 Regulaminu, o zakończeniu postępowania sądowego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności