Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 21 oktober 2013 - Strasbourg

6. Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

Efter Europaparlamentets beslut av den 16 april 2013 om att upphäva Jürgen Creutzmanns immunitet inom ramen för ett förfarande vid åklagarmyndigheten i Frankenthal (punkt 8.5 i protokollet av den 16.4.2013) hade de tyska behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 7.9 i arbetsordningen underrättat parlamentet om det rättsliga förfarandets utgång.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy