Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 21. října 2013 - Štrasburk

8. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 115 jednacího řádu):

- (O-000092/2013), kterou pokládají Vital Moreira a Laima Liucija Andrikienė za Výbor pro mezinárodní obchod Komisi: Obchodní politika EU vůči zemím Východního partnerství před summitem ve Vilniusu (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

- (O-000096/2013), kterou pokládají Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout a Sabine Wils za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Komisi: Konference o změně klimatu ve Varšavě (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

- (O-000097/2013), kterou pokládají Astrid Lulling a Paolo De Castro za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Komisi: Budoucnost odvětví vína v EU po reformě společné organizace trhu v roce 2008 a nedávné reformě SZP (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

- (O-000100/2013), kterou pokládají Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender a Søren Bo Søndergaard za Výbor pro rozpočtovou kontrolu Radě: Chorvatský člen Účetního dvora (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

- (O-000109/2013), kterou pokládá Giles Chichester za skupinu ECR Komisi: Nedávné návrhy na dokončení jednotného digitálního trhu (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013).

Právní upozornění - Ochrana soukromí