Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 21. oktober 2013 - Strasbourg

8. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115):

- (O-000092/2013) af Vital Moreira og Laima Liucija Andrikienė, for Udvalget om International Handel, til Kommissionen: EU's handelspolitik over for lande i østpartnerskabet forud for topmødet i Vilnius (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

- (O-000096/2013) af Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout og Sabine Wils, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, til Kommissionen: Konferencen om klimaændringer i Warszawa (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

- (O-000097/2013) af Astrid Lulling og Paolo De Castro, for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, til Kommissionen: Fremtiden for EU's vinsektor efter reformen af den fælles markedsordning for vin i 2008 og den seneste reform af den fælles landbrugspolitik (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

- (O-000100/2013) af Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender og Søren Bo Søndergaard, for Budgetkontroludvalget, til Rådet: Kroatisk medlem af Revisionsretten (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

- (O-000109/2013) af Giles Chichester for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Nylige forslag til at gennemføre det digitale indre marked (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik