Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 21 października 2013 r. - Strasburg

8. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 115 Regulaminu):

- (O-000092/2013), które skierowali Vital Moreira i Laima Liucija Andrikienė, w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego, do Komisji: „Polityka handlowa UE względem krajów Partnerstwa Wschodniego przed szczytem w Wilnie” (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

- (O-000096/2013), które skierowali Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout i Sabine Wils, w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, do Komisji: „Warszawska konferencja w sprawie zmiany klimatu (COP 19)” (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

- (O-000097/2013), które skierowali Astrid Lulling i Paolo De Castro, w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do Komisji: „Przyszłość sektora wina w UE po reformie wspólnej organizacji rynków wina z 2008 r. i niedawnej reformie WPR” (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

- (O-000100/2013), które skierowali Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender i Søren Bo Søndergaard, w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej, do Rady: „Chorwacki członek Trybunału Obrachunkowego” (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

- (O-000109/2013), które skierował Giles Chichester w imieniu grupy ECR, do Komisji: „Niedawne wnioski mające na celu zakończenie tworzenia jednolitego rynku internetowego” (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności