Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 21. října 2013 - Štrasburk

10. Plán práce
Doslovné záznamy

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání druhého říjnového zasedání t.r. (PE 521.900/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Předseda oznámil, že jej předseda Komise José Manuel Barroso (předseda Komise) dnes dopoledne informoval, že hrozí, že Komise bude muset v polovině listopadu přistoupit k zastavení plateb, pokud Parlament neschválí dodatečný opravný rozpočet č. 6. Předseda vyzval Rozpočtový výbor, aby na zítřejší večer svolal mimořádnou schůzi, na které by byl projednán návrh dodatečného opravného rozpočtu, který by Rada případně zítra schválila.

Navrhl, aby byla v případě, že Rozpočtový výbor tento návrh dodatečného opravného rozpočtu schválí, s Parlamentem konzultována možnost zařadit tuto otázku na středeční nebo čtvrteční pořad jednání.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, a Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD (předseda upřesnil důvody svého návrhu), Joseph Daul a Daniel Cohn-Bendit.

Parlament návrh schválil.

°
° ° °

Vystoupil Bernd Posselt k začlenění zprávy o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech, kterou předkládá Edite Estrela (A7-0306/2013), mezi krátká přednesení.


Pondělí

beze změny

Úterý
Zprávy, které předkládají Reimer Böge o využití nástroje pružnosti pro doplnění financování souhrnného rozpočtu EU na rok 2013 pro financování Evropského sociálního fondu za účelem zvýšení příspěvků Francii, Itálii a Španělsku a Giovanni La Via o návrhu opravného rozpočtu č. 7/2013 – Posílení Evropského sociálního fondu (ESF) pro snížení nezaměstnanosti mládeže, chudoby a sociálního vyloučení ve Francii, Itálii a Španělsku, nebyly přijaty ve výboru, a byly proto staženy z pořadu jednání.

Středa

beze změny

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí