Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 21. lokakuuta 2013 - Strasbourg

10. Käsittelyjärjestys
Sanatarkat istuntoselostukset

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Lokakuun II 2013 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 521.900/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Puhemies ilmoitti, että komission puheenjohtaja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) oli ilmoittanut hänelle tänä aamuna, että jos parlamentti ei hyväksy lisätalousarviota nro 6, komissio saattaa marraskuun puolivälistä alkaen olla maksukyvytön. Hän pyysi budjettivaliokuntaa kokoontumaan ylimääräiseen kokoukseen huomeniltana ja käsittelemään siinä lisätalousarvioesitystä, jonka neuvosto mahdollisesti hyväksyy huomenna.

Puhemies ehdotti, että jos budjettivaliokunta hyväksyy tämän lisätalousarvioesityksen, parlamenttia kuullaan mahdollisuudesta ottaa asia keskiviikon tai torstain esityslistalle.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta (puhemies selvensi ehdotuksensa perusteluja) sekä Joseph Daul ja Daniel Cohn-Bendit.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

°
° ° °

Bernd Posselt käytti puheenvuoron siitä, että Edite Estrelan mietintö (A7-0306/2013) "Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet" kuuluu niiden mietintöjen joukkoon, joista annetaan lyhyt esittely.


Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai
Reimer Bögen mietintöä "Joustovälineen varojen käyttöönotto EU:n yleisen talousarvion 2013 täydentämiseksi, jotta Euroopan sosiaalirahasto voi lisätä Ranskalle, Italialle ja Espanjalle kohdennettuja varoja" ja Giovanni La Vian mietintöä "Lisätalousarvioesitys nro 7/2013 - Euroopan sosiaalirahaston (ESR) vahvistaminen nuorisotyöttömyyden, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseksi Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa" ei ollut hyväksytty valiokunnassa, ja näin ollen ne poistetaan esityslistalta.

Keskiviikko
Muutoksia ei ole ehdotettu.

Torstai
Muutoksia ei ole ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö