Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 21 października 2013 r. - Strasburg

10. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń drugiej sesji plenarnej odbywającej się w październiku 2013 r. (PE 521.900/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Przewodniczący powiadomił, że przewodniczący Komisji José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) poinformował go przed południem, iż w połowie listopada Komisja może stanąć przed problemem niewypłacalności, jeżeli Parlament nie zatwierdzi dodatkowego budżetu korygującego nr 6. Zwrócił się do Komisji Budżetowej o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego na jutrzejszy wieczór w celu rozpatrzenia projektu dodatkowego budżetu korygującego, który Rada może przyjąć w dniu jutrzejszym.

Zaproponował, by zasięgnąć opinii Parlamentu w sprawie możliwości wpisania tej kwestii do porządku obrad w środę lub czwartek w razie zatwierdzenia projektu dodatkowego budżetu korygującego przez Komisję Budżetową.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL i Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD (przewodniczący wyjaśnił przyczyny przestawienia takiej propozycji), a także Joseph Daul i Daniel Cohn-Bendit.

Parlament zgodził się z propozycją.

°
° ° °

Głos zabrał Bernd Posselt w sprawie uwzględnienia wśród krótkich prezentacji sprawozdania Edite Estreli (A7-0306/2013) pt. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie.


Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek
Sprawozdania Reimera Bögego pt. Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków przewidzianych w budżecie ogólnym UE na rok budżetowy 2013 na rzecz Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia środków przeznaczonych dla Francji, Włoch i Hiszpanii i Giovanniego La Vii pt. Projekt budżetu korygującego nr 7/2013 - Zwiększenie środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), aby zaradzić bezrobociu wśród młodych ludzi, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu we Francji, Włoszech i w Hiszpanii nie zostały przyjęte w komisji, w związku z czym zostały wycofane z porządku obrad.

Środa
Bez zmian.

Czwartek
Bez zmian.

°
° ° °

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności