Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 21. oktober 2013 - Strasbourg

10. Razpored dela
Dobesedni zapis

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo oktobrsko delno zasedanje 2013 (PE 521.900/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 140 Poslovnika):

Predsednik je sporočil, da ga je José Manuel Barroso (predsednik Komisije), predsednik Komisije, danes zjutraj obvestil, da Komisiji grozi, da se bo sredi novembra znašla v položaju, ko bo morala prenehati s plačili, če Parlament ne bi odobril spremembe proračuna št. 6. Odbor za proračun je pozval, naj jutri zvečer skliče izredno sejo za obravnavanje predloga spremembe proračuna, ki ga bo morebiti Svet sprejel jutri.

Predlagal je, da bi se v primeru, če bi Odbor za proračun odobril ta predlog spremembe proračuna, Parlamentu predlagalo, da se to točko vključi na dnevni red v sredo ali četrtek.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, in Francesco Enrico Speroni v imenu skupine EFD (predlednik je pojasnil razloge za svoj predlog) ter Joseph Daul in Daniel Cohn-Bendit.

Parlament se je s predlogom strinjal.

°
° ° °

Govoril je Bernd Posselt o vključitvi med kratke predstavitve poročila Edite Estrela (A7-0306/2013) o vprašanju "Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice".


Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek
Poročili Reimerja Bögeja o vprašanju "Uporaba instrumenta prilagodljivosti za dopolnitev financiranja v splošnem proračunu EU za leto 2013 za financiranje Evropskega socialnega sklada za povečanje dodelitev za Francijo, Italijo in Španijo"in Giovannija La Vie o vprašanju "Predlog spremembe proračuna št. 7/2013: Okrepitev Evropskega socilanega sklada (ESS) za odpravo brezposelnosti mladih, revščine in socialne izključenosti v Franciji, Italiji in Španiji" v odborih nista bili sprejeti in sta bili zato umaknjeni z dnevnega reda.

Sreda

Ni sprememb.

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov