Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2666(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000096/2013 (B7-0518/2013)

Rozpravy :

PV 21/10/2013 - 11
CRE 21/10/2013 - 11

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Pondělí, 21. října 2013 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

11. Konference o změně klimatu (rozprava)
Doslovné záznamy

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000096/2013), kterou pokládají Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout a Sabine Wils za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Komisi: Konference o změně klimatu ve Varšavě (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

Carl Schlyter rozvinul otázku.

Connie Hedegaard (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Kriton Arsenis za skupinu S&D, Corinne Lepage za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Tadeusz Cymański za skupinu EFD, Richard Seeber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bas Eickhout, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil John Stuart Agnew, Mikael Gustafsson, Jolanta Emilia Hibner, Jo Leinen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Romana Jordan, Bogusław Sonik, Andrés Perelló Rodríguez, Romana Jordan, Judith A. Merkies a José Manuel Fernandes.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupily: Edite Estrela a Mairead McGuinness.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă, Dubravka Šuica, Franz Obermayr a Andrej Plenković.

Vystoupily: Sophie Auconie a Connie Hedegaard.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Matthias Groote za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Dan Jørgensen za skupinu S&D, Corinne Lepage za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Anna Rosbach za skupinu ECR, a Sabine Wils za skupinu GUE/NGL o konferenci o změně klimatu v polské Varšavě (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0482/2013)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.8 zápisu ze dne 23.10.2013

Právní upozornění - Ochrana soukromí