Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2666(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000096/2013 (B7-0518/2013)

Forhandlinger :

PV 21/10/2013 - 11
CRE 21/10/2013 - 11

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Mandag den 21. oktober 2013 - Strasbourg

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

11. Klimakonference (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000096/2013) af Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout og Sabine Wils, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, til Kommissionen: Konferencen om klimaændringer i Warszawa (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

Carl Schlyter begrundede spørgsmålet.

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Kriton Arsenis for S&D-Gruppen, Corinne Lepage for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Tadeusz Cymański for EFD-Gruppen, Richard Seeber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bas Eickhout, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra John Stuart Agnew, Mikael Gustafsson, Jolanta Emilia Hibner, Jo Leinen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Romana Jordan, Bogusław Sonik, Andrés Perelló Rodríguez, Romana Jordan, Judith A. Merkies og José Manuel Fernandes.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Edite Estrela og Mairead McGuinness.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă, Dubravka Šuica, Franz Obermayr og Andrej Plenković

Talere: Sophie Auconie og Connie Hedegaard.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Matthias Groote, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Dan Jørgensen for S&D-Gruppen, Corinne Lepage for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Anna Rosbach for ECR-Gruppen, og Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, om klimakonferencen i Warszawa, Polen (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0482/2013)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.8 i protokollen af 23.10.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik