Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2666(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000096/2013 (B7-0518/2013)

Debatten :

PV 21/10/2013 - 11
CRE 21/10/2013 - 11

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Maandag 21 oktober 2013 - Straatsburg

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

11. Conferentie over klimaatverandering (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000096/2013) van Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout en Sabine Wils, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, aan de Commissie: Conferentie over klimaatverandering in Warschau (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

Carl Schlyter licht de vraag toe.

Connie Hedegaard (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Kriton Arsenis, namens de S&D-Fractie, Corinne Lepage, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Tadeusz Cymański, namens de EFD-Fractie, Richard Seeber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bas Eickhout, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, Mikael Gustafsson, Jolanta Emilia Hibner, Jo Leinen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Romana Jordan, Bogusław Sonik, Andrés Perelló Rodríguez, Romana Jordan, Judith A. Merkies en José Manuel Fernandes.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Edite Estrela en Mairead McGuinness.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă, Dubravka Šuica, Franz Obermayr en Andrej Plenković.

Het woord wordt gevoerd door Sophie Auconie en Connie Hedegaard.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Matthias Groote, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Dan Jørgensen, namens de S&D-Fractie, Corinne Lepage, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Rosbach, namens de ECR-Fractie, en Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, over de conferentie over klimaatverandering in Warschau, Polen (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0482/2013)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.8 van de notulen van 23.10.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid