Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2666(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000096/2013 (B7-0518/2013)

Debaty :

PV 21/10/2013 - 11
CRE 21/10/2013 - 11

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 21 października 2013 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

11. Konferencja w sprawie zmiany klimatu (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000096/2013), które skierowali Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout i Sabine Wils, w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, do Komisji: Warszawska konferencja w sprawie zmiany klimatu (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

Carl Schlyter rozwinął pytanie.

Connie Hedegaard (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Kriton Arsenis w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Tadeusz Cymański w imieniu grupy EFD, Richard Seeber, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Basa Eickhouta, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Johna Stuarta Agnewa, Mikael Gustafsson, Jolanta Emilia Hibner, Jo Leinen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Romanę Jordan, Bogusław Sonik, Andrés Perelló Rodríguez, Romana Jordan, Judith A. Merkies i José Manuel Fernandes.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrały: Edite Estrela i Mairead McGuinness.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă, Dubravka Šuica, Franz Obermayr i Andrej Plenković.

Głos zabrały: Sophie Auconie i Connie Hedegaard.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Matthias Groote, w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Dan Jørgensen w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Rosbach w imieniu grupy ECR i Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, dotyczący konferencji w sprawie zmiany klimatu, która odbędzie się w Warszawie (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0482/2013)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.8 protokołu z dnia 23 października 2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności