Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2666(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000096/2013 (B7-0518/2013)

Rozpravy :

PV 21/10/2013 - 11
CRE 21/10/2013 - 11

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 21. októbra 2013 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

11. Konferencia o zmene klímy (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000096/2013), ktorú položili Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout a Sabine Wils, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, pre Komisiu: Konferencia o zmene klímy vo Varšave (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

Carl Schlyter rozvinul otázku.

Connie Hedegaard (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Kriton Arsenis v mene skupiny S&D, Corinne Lepage v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Tadeusz Cymański v mene skupiny EFD, Richard Seeber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bas Eickhout, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, Mikael Gustafsson, Jolanta Emilia Hibner, Jo Leinen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Romana Jordan, Bogusław Sonik, Andrés Perelló Rodríguez, Romana Jordan, Judith A. Merkies a José Manuel Fernandes.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Edite Estrela a Mairead McGuinness.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă, Dubravka Šuica, Franz Obermayr a Andrej Plenković.

Vystúpili: Sophie Auconie a Connie Hedegaard.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Matthias Groote, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Dan Jørgensen v mene skupiny S&D, Corinne Lepage v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Anna Rosbach v mene skupiny ECR a Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, o konferencii o zmene klímy vo Varšave, Poľsko (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0482/2013)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.8 zápisnice zo dňa 23.10.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia