Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2666(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000096/2013 (B7-0518/2013)

Debatter :

PV 21/10/2013 - 11
CRE 21/10/2013 - 11

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 21 oktober 2013 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

11. Klimatförändringskonferensen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000096/2013) från Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout och Sabine Wils, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, till kommissionen: Klimatkonferensen i Warszawa (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

Carl Schlyter utvecklade frågan.

Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Kriton Arsenis för S&D-gruppen, Corinne Lepage för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Tadeusz Cymański för EFD-gruppen, Richard Seeber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bas Eickhout, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, Mikael Gustafsson, Jolanta Emilia Hibner, Jo Leinen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Romana Jordan, Bogusław Sonik, Andrés Perelló Rodríguez, Romana Jordan, Judith A. Merkies och José Manuel Fernandes.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Edite Estrela och Mairead McGuinness.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă, Dubravka Šuica, Franz Obermayr och Andrej Plenković.

Talare: Sophie Auconie och Connie Hedegaard.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Matthias Groote, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Dan Jørgensen för S&D-gruppen, Corinne Lepage för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Anna Rosbach för ECR-gruppen, och Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, om klimatförändringskonferensen i Warszawa, Polen (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0482/2013)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.8 i protokollet av den 23.10.2013

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy