Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2776(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000092/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000092/2013 (B7-0508/2013)

Συζήτηση :

PV 21/10/2013 - 13
CRE 21/10/2013 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

13. Εμπορική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000092/2013) που κατέθεσαν οι Vital Moreira και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, προς την Επιτροπή: Η εμπορική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ενόψει της συνόδου κορυφής στο Βίλνιους (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

Η Laima Liucija Andrikienė αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, Krzysztof Lisek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić, Davor Ivo Stier, Bogusław Liberadzki, Traian Ungureanu, Ismail Ertug, Vytautas Landsbergis, Corina Creţu και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati και Paweł Zalewski.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου