Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0250(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0167/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0167/2013

Συζήτηση :

PV 21/10/2013 - 14
CRE 21/10/2013 - 14

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0440

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

14. Εμπόριο προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] Εισηγητής: Franck Proust (A7-0167/2013)

Ο Franck Proust παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Josefa Andrés Barea, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Metin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και James Nicholson.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Franck Proust.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου