Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2020(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0325/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0325/2013

Συζήτηση :

PV 21/10/2013 - 17
CRE 21/10/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2013 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0431

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο

17. Ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή του Σαχέλ (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ [2013/2020(INI)] Εισηγητής: Charles Tannock (A7-0325/2013)

Ο Charles Tannock προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jean Roatta, Corina Creţu, Inês Cristina Zuber και Gilles Pargneaux.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2013

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου