Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 21 октомври 2013 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Искане за защита на парламентарен имунитет
 4.Искане за неотложна процедура
 5.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността)
 6.Последващи действия след искане за сваляне на парламентарен имунитет
 7.Внесени документи
 8.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 9.Петиции
 10.Ред на работа
 11.Конференция относно изменението на климата (разискване)
 12.Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила ***I (разискване)
 13.Търговска политика на ЕС спрямо държавите от Източното партньорство (разискване)
 14.Търговия между Общността и трети страни в областта на прекурсорите на наркотични вещества ***I (разискване)
 15.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 16.Сексуално и репродуктивно здраве и права (кратко представяне)
 17.Положението, свързано с правата на човека, в региона на Сахел (кратко представяне)
 18.Местните органи и гражданското общество (кратко представяне)
 19.Преосмисляне на образованието (кратко представяне)
 20.Предприсъединителни фондове на ЕС: съдебните системи и борбата срещу корупцията (кратко представяне)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (161 kb) Присъствен списък (56 kb) 
 
Протокол (150 kb) Присъствен списък (35 kb) 
 
Протокол (230 kb) Присъствен списък (70 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност