Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 21. oktober 2013 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 4.Anmodning om uopsættelig forhandling
 5.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 6.Reaktion på anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 7.Modtagne dokumenter
 8.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 9.Andragender
 10.Arbejdsplan
 11.Klimakonference (forhandling)
 12.Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler ***I (forhandling)
 13.EU's handelspolitik over for lande i det østlige partnerskab (forhandling)
 14.Handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande ***I (forhandling)
 15.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 16.Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (kortfattet forelæggelse)
 17.Menneskerettighedssituationen i Sahel-regionen (kortfattet forelæggelse)
 18.Lokale myndigheder og civilsamfundet (kortfattet forelæggelse)
 19.Nytænkning på uddannelsesområdet (kortfattet forelæggelse)
 20.EU-førtiltrædelsesmidler på områderne for retssystemer og bekæmpelse af korruption (kortfattet forelæggelse)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (139 kb) Tilstedeværelsesliste (56 kb) 
 
Protokol (121 kb) Tilstedeværelsesliste (35 kb) 
 
Protokol (213 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik