Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 21. lokakuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 4.Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö
 5.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 6.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet
 7.Vastaanotetut asiakirjat
 8.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 9.Vetoomukset
 10.Käsittelyjärjestys
 11.Ilmastokokous (keskustelu)
 12.Kansainvälisten kauppasääntöjen soveltaminen ja täytäntöönpano ***I (keskustelu)
 13.Itäisen kumppanuuden maihin sovellettava EU:n kauppapolitiikka (keskustelu)
 14.Yhteisön ja kolmansien maiden välinen huumausaineiden lähtöaineiden kauppa ***I (keskustelu)
 15.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 16.Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet (lyhyt esittely)
 17.Ihmisoikeudet Sahelin alueella (lyhyt esittely)
 18.Paikallisviranomaiset ja kansalaisyhteiskunta (lyhyt esittely)
 19.Koulutuksen uudelleenajattelu (lyhyt esittely)
 20.Euroopan unionin liittymistä valmisteleva rahoitus: oikeusjärjestelmät sekä korruption torjunta (lyhyt esittely)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (141 kb) Läsnäololista (56 kb) 
 
Pöytäkirja (123 kb) Läsnäololista (35 kb) 
 
Pöytäkirja (207 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö