Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 21 października 2013 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego
 4.Wniosek o tryb pilny
 5.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)
 6.Bieg sprawy dotyczącej wniosku o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 7.Składanie dokumentów
 8.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 9.Petycje
 10.Porządek obrad
 11.Konferencja w sprawie zmiany klimatu (debata)
 12.Stosowanie i egzekwowanie zasad handlu międzynarodowego ***I (debata)
 13.Polityka handlowa UE wobec krajów Partnerstwa Wschodniego (debata)
 14.Handel prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi ***I (debata)
 15.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 16.Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie (krótka prezentacja)
 17.Sytuacja w zakresie praw człowieka w regionie Sahelu (krótka prezentacja)
 18.Lokalne władze i społeczeństwo obywatelskie (krótka prezentacja)
 19.Nowe podejście do edukacji (krótka prezentacja)
 20.Fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej: systemy sądowe oraz walka z korupcją (krótka prezentacja)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (136 kb) Lista obecności (56 kb) 
 
Protokół (146 kb) Lista obecności (35 kb) 
 
Protokół (219 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności