Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 21 octombrie 2013 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare
 4.Cerere de aplicare a procedurii de urgenţă
 5.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)
 6.Cursul dat unei cereri de ridicare a imunităţii parlamentare
 7.Depunere de documente
 8.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 9.Petiţii
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Conferința privind schimbările climatice (dezbatere)
 12.Aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional ***I (dezbatere)
 13.Politica comercială a UE față de țările din cadrul Parteneriatului estic (dezbatere)
 14.Comerțul cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe ***I (dezbatere)
 15.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 16.Sănătatea sexuală şi a reproducerii şi drepturile aferente (prezentare succintă)
 17.Situația drepturilor omului în regiunea Sahel (prezentare succintă)
 18.Autorităţile locale şi societatea civilă (prezentare succintă)
 19.Regândirea educației (prezentare succintă)
 20.Fondurile UE de preaderare: sistemele judiciare şi combaterea corupţiei (prezentare succintă)
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 22.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (143 kb) Listă de prezență (56 kb) 
 
Proces-verbal (150 kb) Listă de prezență (35 kb) 
 
Proces-verbal (215 kb) Listă de prezență (63 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate