Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 21. októbra 2013 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 4.Žiadosť o naliehavý postup
 5.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 6.Ďalší postup na základe žiadosti o zbavenie parlamentnej imunity
 7.Predloženie dokumentov
 8.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 9.Petície
 10.Program práce
 11.Konferencia o zmene klímy (rozprava)
 12.Uplatňovanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu ***I (rozprava)
 13.Obchodná politika EÚ vo vzťahu ku krajinám Východného partnerstva (rozprava)
 14.Obchod s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami ***I (rozprava)
 15.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 16.Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (stručná prezentácia)
 17.Ľudské práva v regióne Sahel (stručná prezentácia)
 18.Miestne orgány a občianska spoločnosť (stručná prezentácia)
 19.Prehodnotenie vzdelávania (stručná prezentácia)
 20.Predvstupové fondy EÚ: súdne systémy a boj proti korupcii (stručná prezentácia)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (139 kb) Prezenčná listina (56 kb) 
 
Zápisnica (143 kb) Prezenčná listina (35 kb) 
 
Zápisnica (217 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia