Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Måndagen den 21 oktober 2013 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 4.Begäran om brådskande förfarande
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)
 6.Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 7.Inkomna dokument
 8.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 9.Framställningar
 10.Arbetsplan
 11.Klimatförändringskonferensen (debatt)
 12.Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler ***I (debatt)
 13.EU:s handelspolitik gentemot länderna i det östliga partnerskapet (debatt)
 14.Handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer ***I (debatt)
 15.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 16.Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (kortfattad redogörelse)
 17.Mänskliga rättigheter i Sahelregionen (kortfattad redogörelse)
 18.Lokala myndigheter och det civila samhället (kortfattad redogörelse)
 19.En ny syn på utbildning (kortfattad redogörelse)
 20.EU:s föranslutningsmedel: rättssystem och korruptionsbekämpning (kortfattad redogörelse)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (141 kb) Närvarolista (56 kb) 
 
Protokoll (153 kb) Närvarolista (35 kb) 
 
Protokoll (208 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy