Index 
Jegyzőkönyv
PDF 220kWORD 143k
2013. október 21., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.A képviselő mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem
 4.Sürgősségi eljárásra irányuló kérelem
 5.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)
 6.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem következtében meghozott intézkedések
 7.Dokumentumok benyújtása
 8.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 9.Petíciók
 10.Ügyrend
 11.Éghajlat-változási konferencia (vita)
 12.A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése ***I (vita)
 13.A keleti partnerség országaival folytatott uniós kereskedelempolitika (vita)
 14.A kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ***I (vita)
 15.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 16.Szexuális és reproduktív egészség és jogok (rövid ismertetés)
 17.Az emberi jogok a Száhel-övezetben (rövid ismertetés)
 18.A helyi hatóságok és a civil társadalom (rövid ismertetés)
 19.Az oktatás újragondolása (rövid ismertetés)
 20.Uniós előcsatlakozási támogatások: igazságszolgáltatási rendszerek és korrupció elleni küzdelem (rövid ismertetés)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.10-kor nyitják meg.

Felszólal: Iñaki Irazabalbeitia Fernández az Emberi Jogok Európai Bíróságának Inés del Río Pradára vonatkozó közelmúltbeli ítéletéről.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


3. A képviselő mentelmi jog fenntartására irányuló kérelem

Karmelo Landa Mendibe, volt képviselő, mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelmet nyújtott be az Audiencia Nacional előtt folyamatban lévő eljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 6. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalták.


4. Sürgősségi eljárásra irányuló kérelem

A Tanács sürgősségi eljárás alkalmazására (az eljárási szabályzat 142. cikke) irányuló kérelme:

- Javaslat a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére vonatkozó bizonyos irányelvek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre - [COM(2013)0418 - C7-0176/2013- 2013/0192(COD)]

- Javaslat a halászat és az állategészségügy területére vonatkozó bizonyos rendeletek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre - [COM(2013)0417 - C7-0175/2013- 2013/0191(COD)]

- Javaslat a 2010/18/EU tanácsi irányelvnek Mayotte jogállásának változása miatti módosításáról szóló tanácsi irányelvre - [14220/2013 - C7-0355/2013- 2013/0189(NLE)]

A Parlament a következő ülés kezdetén határoz a sürgősségi eljárásról.


5. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 74. cikke)

Az elnök közli, hogy kedden a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (00056/2013/LEX - C7-0369/2013 - 2011/0427(COD))

- A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (00037/2013/LEX - C7-0368/2013 - 2011/0307(COD))

- Az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek a …/2013/EU tanácsi rendelet* értelmében az Európai Központi Bank külön feladatokkal történő megbízása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (00022/2013/LEX - C7-0367/2013 - 2012/0244(COD))

- A Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat (00100/2013/LEX - C7-0366/2013 - 2011/0458(COD))

- az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek a módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (00060/2013/LEX - C7-0365/2013 - 2011/0455(COD))

- Az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló 1217/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (00032/2013/LEX - C7-0364/2013 - 2011/0416(COD))

- Az 562/2006/EK rendeletnek a belső határokon történő határellenőrzés kivételes körülmények közötti ideiglenes visszaállítására vonatkozó közös szabályok megállapítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (00030/2013/LEX - C7-0363/2013 - 2011/0242(COD))

- A büntetőeljárás során és az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint valamely harmadik félnek a szabadságelvonáskor történő tájékoztatásához való jogról és a szabadságelvonás ideje alatt harmadik felekkel és a konzuli hatóságokkal való kommunikációhoz való jogról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (00040/2013/LEX - C7-0362/2013 - 2011/0154(COD))

- A határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és a 2119/98/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozat (00029/2013/LEX - C7-0361/2013 - 2011/0421(COD))

°
° ° °

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra az Emberi Jogok Európai Bíróságának Inés del Río Pradára vonatkozó ítéletéről.


6. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem következtében meghozott intézkedések

A Jürgen Creutzmann képviselői mentelmi jogának egy, a frankenthali bíróságon folyó eljárás keretében történő fenntartásáról szóló 2013. április 16-i európai parlamenti határozat (2013.4.16-i jegyzőkönyv, 8.5. pont ) nyomán a német illetékes hatóságok az eljárási szabályzat 7. cikkének (9) bekezdése alapján tájékoztatták az Európai Parlamentet a bírósági eljárás lezárásáról.


7. Dokumentumok benyújtása

A parlamenti bizottságok az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1. jelentések:

- ***I Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0614 - C7-0328/2011 - 2011/0275(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

- ***I Jelentés a Kohéziós Alapról és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

- ***I Jelentés a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló módosított javaslatról (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD)) - REGI bizottság - Előadók: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

- ***I Jelentés az 1215/2009/EK tanácsi rendeletnek a borra vonatkozó vámkontingensek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0187 - C7-0090/2013 - 2013/0099(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Iuliu Winkler (A7-0293/2013)

- Jelentés „A tengerekkel kapcsolatos tudás 2020” kezdeményezésről: a tengerfenék feltérképezése a fenntartható halászat előmozdítása érdekében (2013/2101(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2013)

- Jelentés a helyi hatóságokról és a civil társadalomról: Európa elköteleződése a fenntartható fejlődés támogatása mellett (2012/2288(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Corina Creţu (A7-0296/2013)

- *Jelentés az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE)) - ENVI bizottság - Előadó: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

- Jelentés a szexuális és reproduktív egészségről és jogokról (2013/2040(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Edite Estrela (A7-0306/2013)

- Jelentés a szervezett bűnözés, a korrupció és a pénzmosás problémájáról: megvalósítandó intézkedésekre és kezdeményezésekre vonatkozó ajánlások (végleges jelentés) (2013/2107(INI)) - CRIM bizottság - Előadó: Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

- ***I Jelentés a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0773 - C7-0415/2012 - 2012/0359(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

- ***I Jelentés az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („EGTC-rendelet”) a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

- Jelentés a megtévesztő reklámozási gyakorlatokról (2013/2122(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Cornelis de Jong (A7-0311/2013)

- Jelentés az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keretről szóló végrehajtási jelentésről (2013/2080(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Catherine Trautmann (A7-0313/2013)

- Jelentés az oktatás újragondolásáról (2013/2041(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

- ***I Jelentés a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0584 - C7-0333/2012 - 2012/0283(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Barbara Weiler (A7-0316/2013)

- Jelentés az igazságügyi rendszerek és a korrupció elleni küzdelem területén nyújtott uniós előcsatlakozási támogatásokkal való, tagjelölt és potenciális tagjelölt országokon belüli költségvetési gazdálkodásról (2011/2033(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

- Jelentés az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról szóló tanácsi ajánlás (2009/C 151/01) végrehajtásáról szóló, a tagállamok jelentései alapján a Tanácshoz intézett bizottsági jelentésről (2013/2022(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Oreste Rossi (A7-0320/2013)

- ***I Jelentés az európai műholdas rádiónavigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0814 - C7-0464/2011 - 2011/0392(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterrõl: a 2013. évi prioritások végrehajtása (2013/2134(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

- ***I Jelentés az orvostechnikai eszközökről, valamint a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

- Jelentés a Száhil övben tapasztalható emberi jogi helyzetről (2013/2020(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Charles Tannock (A7-0325/2013)

- ***I Jelentés az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Peter Liese (A7-0327/2013)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - BUDG bizottság - Előadók: Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

- Jelentés a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentésről (2013/2081(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Elmar Brok (A7-0330/2013)

2. ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a Kirgiz Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása céljából (11703/1/2013 - C7-0314/2013 - 2011/0458(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0334/2013)


8. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 115. cikke):

- (O-000092/2013) felteszi: Vital Moreira és Laima Liucija Andrikienė a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében a Bizottsághoz: A keleti partnerség országaira irányuló uniós politika a vilniusi csúcstalálkozó előtt (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

- (O-000096/2013) felteszi: Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout és Sabine Wils a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében a Bizottsághoz: A varsói éghajlat-változási konferencia (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

- (O-000097/2013) felteszi: Astrid Lulling és Paolo De Castro a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében a Bizottsághoz: Az uniós borágazat jövője a borpiac közös szervezésének 2008-as reformja és a KAP közelmúltbeli reformja után (2013/2850(RSP)) (B7-0519/2013)

- (O-000100/2013) felteszi: Jan Mulder, Ingeborg Gräßle, Jens Geier, Michael Theurer, Bart Staes, Inés Ayala Sender és Søren Bo Søndergaard a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében a Tanácshoz: A Számvevőszék horvát tagja (2013/2891(RSP)) (B7-0522/2013)

- (O-000109/2013) felteszi: Giles Chichester az ECR képviselőcsoport nevében a Bizottsághoz: A digitális egységes piac kiépítésére vonatkozó közelmúltbeli javaslatok (2013/2892(RSP)) (B7-0523/2013).


9. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2013. október 17.

Klaus Zinser (1229/2013); Benjamin Rzepka (1230/2013); Christine M. Ruehl (1231/2013); José Luís Rodríguez Pereira (1232/2013); (titkos név) (1233/2013); Mie Mortensen (1234/2013); Marlene Enggaard Løvbum (1235/2013); Mauro Sabbadini (1236/2013); Sophia Dafinger (1237/2013); Lars Chr. Larsen (1238/2013); Damien Etienne (1239/2013); Ionela Bazgan Rodica (1240/2013); (titkos név) (1241/2013); Sorin Danca (1242/2013); (titkos név) (1243/2013); Pablo Lorente Zapatería (1244/2013); Ángel Suárez Suárez (1245/2013); María Azucena Muíños Cela (A.VV. Rosalía de Castro) (1246/2013); Dimitris Apostolatos (1247/2013); Pedro Pozas Terrados (Proyecto Gran Simio GAP (PGS-ESPAÑA)) (1248/2013); Manuel García Barba (56 aláírás) (1249/2013); Paulo Alexandre Viegas Pires (1250/2013); Joachim Guse (1251/2013); Desislava Petkova (1252/2013); Anna Gerometta (1253/2013); Grigorios Anagnostopoulos (1254/2013); Daniel Schumacher (1255/2013); (titkos név) (1256/2013); (titkos név) (1257/2013); (titkos név) (1258/2013); (Hrvatska čista stranka prava = Croatian Pure Party of Rights) (1259/2013); (titkos név) (1260/2013); Mauro Sabbadini (ARCI VARESE) (1261/2013); (titkos név) (1262/2013); Stefan Hogland (1263/2013); Alejandro Fernández Lorenzo (1264/2013); (titkos név) (1265/2013); (titkos név) (1266/2013); (titkos név) (1267/2013); (titkos név) (1268/2013); (titkos név) (1269/2013); (titkos név) (1270/2013); (titkos név) (1271/2013); (titkos név) (1272/2013); (titkos név) (1273/2013); (titkos név) (1274/2013); Simón Maturana (1275/2013); Winfried Etzel (1276/2013); Chris Gernreich (1277/2013); Ole Seelenmeyer (Deutscher Rock & Pop Musikverband e. V. ) (1278/2013); Monika Bestle (Sonthofer Kultur-Werkstatt GmbH) (1279/2013); Wieland Harms (1280/2013); (titkos név) (1281/2013); Dušan Hudec (1282/2013); Birgitt Arpaci (1283/2013); Angelique Essing (1284/2013); Marco Di Marco (1285/2013); Andreas Hein (1286/2013); (titkos név) (1287/2013); (titkos név) (1288/2013); (titkos név ) (1289/2013); Günter Dillikrath (1290/2013); Frank-Peter Seifert (1291/2013); Herbert Goll (1292/2013); Fabian Knipper (1293/2013); Aron Philipp (1294/2013); Joachim Blocher (1295/2013); Christine M. Ruehl (Freie Feld- und Ursachenforschung C. M. Ruehl) (1296/2013); Żaneta Chojnacka (1297/2013); Hieronim Tonder (1298/2013); József Suszczewicz (1299/2013); (titkos név) (1300/2013); (titkos név) (1301/2013); Kaja Żurawiecka (1302/2013); Kamilla Supryn (Kancelaria Adwokacka A. Świątkiewicz-Pałosz) (1303/2013); Anna Bielawska (1304/2013); Żaneta Chojnacka (1305/2013); Dimitris Karlovassitis (1306/2013); Dmitrij Danilov (1307/2013); (titkos név) (1308/2013); Emil Vaklinov (1309/2013); Dimitar Krumov Pavlov (1310/2013); Ivan Dimov (1311/2013); Piero Bruni (Associazione Lago di Bolsena Volontariato) (1312/2013); Guido Wanda (Coordinamento volontariato privato eco-animalista) (21 aláírás) (1313/2013); Rene Uniat (1314/2013); Bernd Wolf (1315/2013); Mihaela Panait (1316/2013); Piotr Terlecki (1317/2013); Sebastian Dovč (1318/2013); Ana Lucas Duarte (1319/2013); Kęstutis Vilkauskas (1320/2013); Gunars Stepinš (1321/2013); Alexandr Durdoň (1322/2013); Dirk Laureyssens (Holons Institute BVBA) (1323/2013); (titkos név) (1324/2013); Jonathan Strong (1325/2013); Hendrick Simon (1326/2013); Nică Marcel (1327/2013); Valentina Kuznecova (1328/2013); Karl Brendle (1329/2013); Robert Claudiu Rusu (1330/2013); Stela Pajnić (1331/2013); (titkos név) (1332/2013); Albena Khinkova (1333/2013); Vladas Lukoševičius (1334/2013); Matthieu Guillaume Châtelin (1335/2013); Marta Schiattarella (1336/2013); Bernhard Daniel Schütze (1337/2013); Matthias Ferrari (1338/2013); (titkos név) (1339/2013); (titkos név) (1340/2013); Florian Bosse (1341/2013); Florian Bosse (1342/2013); János E.V. Elketz (1343/2013); Dorin Valeriu Bădulescu (Consiliul de Mediere din România (1344/2013); Eduardo Lledias Villa (1345/2013); (titkos név ) (1346/2013); Suzy Verstraelen (1347/2013); (titkos név) (1348/2013); (titkos név) (1349/2013); Thierry Lambin (1350/2013); (titkos név) (1351/2013); Hervé Appriou (2 aláírás) (1352/2013); Anna Genruena (Genitori Antismog) (1353/2013); Tina Hansen (1354/2013); Florea Petrică (Sindicatul Național Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Clerului de Mir și al Cinului Monahal din cadrul Bisericii Ortodoxe Române) (1355/2013); José Domingo Antonio Ferrando Ferrara (1356/2013); Andreas Bayr (1357/2013); Patrizia Balzarini (1358/2013); Nuria Menéndez de Llano Rodríguez (1359/2013); Leif Lundgren (1360/2013); Leif Lundgren (1361/2013); (titkos név) (1362/2013); (titkos név) (1363/2013); Laura Maria Andersen (1364/2013); Blanche Gatt (1365/2013); (titkos név) (1366/2013); (titkos név) (1367/2013); Mateusz Kostecki (33 aláírás) (1368/2013); (titkos név) (1369/2013); Juan José Escot Soto (1370/2013); Ludwig Bühlmeier (1371/2013); Lavinia Cartas (1372/2013); D.V. Mangroo (1373/2013); (titkos név) (1374/2013); Giuseppe Lamparelli (1375/2013); (titkos név) (1376/2013); (titkos név) (1377/2013); (titkos név) (1378/2013); Bernd Fritz (1379/2013); Wolfgang Dehler (1380/2013); Sven Braune (1381/2013); Bouchra Bouzman (1382/2013); Eric Thomsen (1383/2013).


10. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2013. II. októberi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 521.900/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Az elnök bejelenti, hogy José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke), a Bizottság elnöke, ma reggel arról tájékoztatta őt, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a Bizottság november közepére fizetésképtelenné válik, ha a Parlament nem fogadja el a 6. számú költségvetés-módosítást. Kéri a Költségvetési Bizottságot, hogy holnap este hívjon össze rendkívüli ülést a költségvetés-módosítási tervezetre vonatkozó projekt megvizsgálására, amelyet a Tanács esetleg holnap elfogad..

Javasolja, hogy amennyiben a Költségvetési Bizottság jóváhagyja a költségvetés-módosítási tervezetre vonatkozó projektet, konzultáljanak a Parlamenttel annak lehetőségéről, hogy a kérdést felvegyék a szerdai vagy csütörtöki napirendbe.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Francesco Enrico Speroni, a(z) EFD képviselőcsoport nevében (az elnök megindokolja javaslatát), továbbá Joseph Daul és Daniel Cohn-Bendit.

A Parlament elfogadja a javaslatot.

°
° ° °

Felszólal: Bernd Posselt, hogy a rövid ismertetések közé foglalják bele Edite Estrela szexuális és reproduktív egészségről és jogokról szóló jelentését (A7-0306/2013).


Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd
Reimer Böge A rugalmassági eszköz igénybevétele az EU 2013. évi általános költségvetésének kiegészítése céljából az Európai Szociális Alap finanszírozásához a Franciaországnak, Olaszországnak és Spanyolországnak juttatandó előirányzatok növelése érdekében” című jelentését és Giovanni La Via a 7/2013. sz.költségvetés-módosítási tervezet – Az Európai Szociális Alap (ESZA) növelése a fiatalok munkanélkülisége, a szegénység és a társadalmi kirekesztés enyhítése érdekében Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban” című jelentését nem fogadták el a bizottságban, és ezért törölték a napirendből.

Szerda
Nincs javasolt változtatás.

Csütörtök
Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

11. Éghajlat-változási konferencia (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000096/2013) felteszi: Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Bas Eickhout és Sabine Wils, nevében Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Bizottsághoz: A varsói éghajlat-változási konferencia (COP 19) (2013/2666(RSP)) (B7-0518/2013)

Carl Schlyter kifejti a kérdést.

Connie Hedegaard (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kriton Arsenis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Corinne Lepage, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tadeusz Cymański, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Richard Seeber, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bas Eickhout, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: John Stuart Agnew, Mikael Gustafsson, Jolanta Emilia Hibner, Jo Leinen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Romana Jordan, Bogusław Sonik, Andrés Perelló Rodríguez, Romana Jordan, Judith A. Merkies és José Manuel Fernandes.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal: Edite Estrela és Mairead McGuinness.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă, Dubravka Šuica, Franz Obermayr és Andrej Plenković

Felszólal: Sophie Auconie és Connie Hedegaard.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Matthias Groote, nevében Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dan Jørgensen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Corinne Lepage, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Rosbach, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Sabine Wils, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a varsói (lengyelországi) éghajlat-változási konferenciáról (COP19) (2013/2666(RSP)) (B7-0482/2013)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. október 23., a jegyzőkönyv 11.8. pontja


12. A nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése ***I (vita)

Jelentés a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok gyakorlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] Előadó: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

Niccolò Rinaldi előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal: Franck Proust, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, George Sabin Cutaş, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Andrew Henry William Brons, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jörg Leichtfried, Vital Moreira, és Jörg Leichtfried, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Gaetano Cofferati, João Ferreira és Franz Obermayr.

Felszólal: Neven Mimica és Niccolò Rinaldi.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. október 23., a jegyzőkönyv 11.4. pontja


13. A keleti partnerség országaival folytatott uniós kereskedelempolitika (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000092/2013) felteszi: Vital Moreira és Laima Liucija Andrikienė a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében a Bizottsághoz: A keleti partnerség országaira irányuló uniós politika a vilniusi csúcstalálkozó előtt (2013/2776(RSP)) (B7-0508/2013)

Laima Liucija Andrikienė kifejti a kérdést.

Neven Mimica (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

Felszólal: George Sabin Cutaş, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Metin Kazak, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Werner Schulz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Ewald Stadler, független, Krzysztof Lisek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mojca Kleva Kekuš, Nikola Vuljanić, Davor Ivo Stier, Bogusław Liberadzki, Traian Ungureanu, Ismail Ertug, Vytautas Landsbergis, Corina Creţu, Cristian Dan Preda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati és Paweł Zalewski.

Felszólal: Neven Mimica.

A vitát berekesztik.


14. A kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ***I (vita)

Jelentés a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0521 - C7-0316/2012- 2012/0250(COD)] Előadó: Franck Proust (A7-0167/2013)

Franck Proust előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal: Josefa Andrés Barea, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Metin Kazak, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Zbigniew Ziobro, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és James Nicholson.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness.

Felszólal: Neven Mimica és Franck Proust.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013. október 23., a jegyzőkönyv 11.5. pontja


15. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Bagó Zoltán, Sandra Petrović Jakovina, Vojtěch Mynář, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Slavi Binev, Martin Ehrenhauser, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Carmen Romero López, Graham Watson, Nikos Chrysogelos, Paul Murphy, John Stuart Agnew, Ioan Enciu, Willy Meyer, Tadeusz Cymański és Joseph Cuschieri.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Martina Anderson, Zbigniew Ziobro, Catherine Stihler, Antonio Masip Hidalgo, Daciana Octavia Sârbu, Iliana Malinova Iotova, Alexander Mirsky, George Sabin Cutaş és Marusya Lyubcheva.


16. Szexuális és reproduktív egészség és jogok (rövid ismertetés)

Jelentés a szexuális és reproduktív egészségről és jogokról [2013/2040(INI)] Előadó: Edite Estrela (A7-0306/2013)

Edite Estrela rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Davor Ivo Stier, Zita Gurmai, Izaskun Bilbao Barandica, Ulrike Lunacek, Marek Henryk Migalski, Mikael Gustafsson, Claudio Morganti, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ulrike Lunacek és Michael Cashman.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013. október 22., a jegyzőkönyv 8.3. pontja


17. Az emberi jogok a Száhel-övezetben (rövid ismertetés)

Jelentés az emberi jogok helyzetéről a Száhel-övezetben [2013/2020(INI)] Előadó: Charles Tannock (A7-0325/2013)

Charles Tannock rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jean Roatta, Corina Creţu, Inês Cristina Zuber és Gilles Pargneaux.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013. október 22., a jegyzőkönyv 8.4. pontja


18. A helyi hatóságok és a civil társadalom (rövid ismertetés)

Jelentés a helyi hatóságokról és a civil társadalomról: Európa elköteleződése a fenntartható fejlődés támogatása mellett [2012/2288(INI)] Előadó: Corina Creţu (A7-0296/2013)

Corina Creţu rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Vasilica Viorica Dăncilă, João Ferreira, Seán Kelly, Piotr Borys és Andrej Plenković.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013. október 22., a jegyzőkönyv 8.5 pontja


19. Az oktatás újragondolása (rövid ismertetés)

Jelentés az oktatás újragondolásáról [2013/2041(INI)] Előadó: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013)

Katarína Neveďalová rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Luís Paulo Alves, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić és Zdravka Bušić.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Felszólal: Katarína Neveďalová a „catch the eye” eljárásról.

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013. október 22., a jegyzőkönyv 8.6. pontja


20. Uniós előcsatlakozási támogatások: igazságszolgáltatási rendszerek és korrupció elleni küzdelem (rövid ismertetés)

Jelentés az igazságszolgáltatási rendszerek és a korrupció elleni küzdelem területén nyújtott uniós előcsatlakozási támogatásokról a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országokban [2011/2033(INI)] Előadó: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013)

Monica Luisa Macovei rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Andrej Plenković és Ivana Maletić.

Felszólal: Neven Mimica (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2013. október 22., a jegyzőkönyv 8.7. pontja


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 521.900/OJMA).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldini, Balz, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bušić, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Hadjigeorgiou, Hall, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hénin, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marinescu, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Michels, Migalski, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thyssen, Tirolien, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat