Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 22. oktober 2013 - Strasbourg

2. Modtagne dokumenter

Fra Rådet og Kommissionen følgende dokumenter:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ITRE

- Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 – Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (COM(2013)0570 [01] - C7-0273/2013 - 2013/2195(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 – Europa-Parlamentet (COM(2013)0570 [02] - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 – Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2013)0570 [03] - C7-0275/2013 - 2013/2197(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 – Domstolen (COM(2013)0570 [04] - C7-0276/2013 - 2013/2199(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 – EU's Revisionsret (COM(2013)0570 [05] - C7-0277/2013 - 2013/2200(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (COM(2013)0570 [06] - C7-0278/2013 - 2013/2201(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 -Regionsudvalget (COM(2013)0570 [07] - C7-0279/2013 - 2013/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Den Europæiske Ombudsmand (COM(2013)0570 [08] - C7-0280/2013 - 2013/2203(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Tilsynsførende for Databeskyttelse (COM(2013)0570 [09] - C7-0281/2013 - 2013/2204(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (COM(2013)0570 [10] - C7-0282/2013 - 2013/2205(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Kommissionen: Endeligt årsregnskab for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklilngsfond for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0541 - C7-0283/2013 - 2013/2206(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (COM(2013)0570 [11] - C7-0286/2013 - 2013/2208(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (COM(2013)0570 [13] - C7-0287/2013 - 2013/2209(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (COM(2013)0570 [12] - C7-0288/2013 - 2013/2210(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (COM(2013)0570 [14] - C7-0289/2013 - 2013/2211(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Europa-Kommissionen: Årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Miljøagentur (COM(2013)0570 [15] - C7-0290/2013 - 2013/2212(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (COM(2013)0570 [16] - C7-0291/2013 - 2013/2213(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012- Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (COM(2013)0570 [17] - C7-0292/2013 - 2013/2214(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Lægemiddelagentur (COM(2013)0570 [18] - C7-0293/2013 - 2013/2215(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - EUROJUST (COM(2013)0570 [19] - C7-0294/2013 - 2013/2216(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (COM(2013)0570 [20] - C7-0295/2013 - 2013/2217(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (COM(2013)0570 [21] - C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (COM(2013)0570 [22] - C7-0297/2013 - 2013/2219(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (COM(2013)0570 [23] - C7-0298/2013 - 2013/2220(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (COM(2013)0570 [24] - C7-0299/2013 - 2013/2221(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (COM(2013)0570 [25] - C7-0300/2013 - 2013/2222(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Jernbaneagentur (COM(2013)0570 [26] - C7-0316/2013 - 2013/2228(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Politiakademi (COM(2013)0570 [27] - C7-0317/2013 - 2013/2229(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - FRONTEX (COM(2013)0570 [28] - C7-0318/2013 - 2013/2230(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Tilsynsmyndigheden for den Europæiske GNSS (COM(2013)0570 [29] - C7-0319/2013 - 2013/2231(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union – Regnskabsåret 2012 – EU-Fiskerikontrolagenturet (COM(2013)0570 [30] - C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Kemikalieagentur (COM(2013)0570 [31] - C7-0321/2013 - 2013/2233(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Euratoms Forsyningsagentur (COM(2013)0570 [32] - C7-0322/2013 - 2013/2234(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - EUROPOL (COM(2013)0570 [33] - C7-0323/2013 - 2013/2235(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Institut for Ligestilling (COM(2013)0570 [34] - C7-0324/2013 - 2013/2236(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 – Europæiske Banktilsynsmyndighed (COM(2013)0570 [35] - C7-0325/2013 - 2013/2237(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Europa-Kommissionen : Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 – Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (COM(2013)0570 [36] - C7-0326/2013 - 2013/2238(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ECON

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (COM(2013)0570 [37] - C7-0327/2013 - 2013/2239(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (COM(2013)0570 [38] - C7-0328/2013 - 2013/2240(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (COM(2013)0570 [39] - C7-0329/2013 - 2013/2241(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (COM(2013)0570 [40] - C7-0330/2013 - 2013/2242(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Det Europæiske Asylstøttekontor (COM(2013)0570 [43] - C7-0333/2013 - 2013/2245(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for De Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Den Internationale Fusionsenergiorganisation "ITER" (COM(2013)0570 [45] - C7-0335/2013 - 2013/2247(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - SESAR-fællesforetagendet (COM(2013)0570 [46] - C7-0336/2013 - 2013/2248(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Joint venture "CLEAN SKY" (COM(2013)0570 [47] - C7-0337/2013 - 2013/2249(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Joint venture "ARTEMIS" (COM(2013)0570 [48] - C7-0338/2013 - 2013/2250(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Joint venture "IMI" (COM(2013)0570 [49] - C7-0339/2013 - 2013/2251(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Fællesforetagendet for brændselsceller og brint "FCH" (COM(2013)0570 [50] - C7-0340/2013 - 2013/2252(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Europa-Kommissionen: Endeligt årsregnskab for Den Europæiske Union - Regnskabsåret 2012 - Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC) (COM(2013)0570 [51] - C7-0341/2013 - 2013/2253(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til ændringsbudget nr. 7 til det almindelige budget for 2013 : Rådets holdning af 7. oktober 2013 (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 30/2013 - Sektion III - Kommissionen (N7-0085/2013 - C7-0354/2013 - 2013/2261(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) (COM(2013)0703 - C7-0357/2013 - 2013/2262(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/003 DE/First Solar, Tyskland) (COM(2013)0706 - C7-0358/2013 - 2013/2263(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/001 FI/Nokia, Finland) (COM(2013)0707 - C7-0359/2013 - 2013/2264(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

EMPL, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske Union og Den Franske Republik om anvendelse, med hensyn til Saint-Barthélemy, af EU-lovgivningen om beskatning af opsparingsindtægter og om administrativt samarbejde inden for beskatning (COM(2013)0555 - C7-0360/2013 - 2013/0269(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, CONT, REGI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik