Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0266(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0324/2013

Rozpravy :

PV 22/10/2013 - 4
CRE 22/10/2013 - 4

Hlasování :

PV 22/10/2013 - 6.4
CRE 22/10/2013 - 6.4
Vysvětlení hlasování
PV 02/04/2014 - 18.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0428
P7_TA(2014)0266

Zápis
Úterý, 22. října 2013 - Štrasburk

4. Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro ***I – Zdravotnické prostředky ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Peter Liese (A7-0327/2013)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Dagmar Roth-Behrendt a Peter Liese uvedli zprávy.

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Vystoupili: Edite Estrela (navrhovatelka výboru EMPL), Nora Berra (navrhovatelka výboru IMCO), Mairead McGuinness za skupinu PPE, Gilles Pargneaux za skupinu S&D, Rebecca Taylor za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Alda Sousa za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu EFD, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête a Thomas Ulmer.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast a Antigoni Papadopoulou.

Vystoupili: Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt a Peter Liese.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 22.10.2013 a bod 6.4 zápisu ze dne 22.10.2013

Právní upozornění - Ochrana soukromí