Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0266(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0324/2013

Forhandlinger :

PV 22/10/2013 - 4
CRE 22/10/2013 - 4

Afstemninger :

PV 22/10/2013 - 6.4
CRE 22/10/2013 - 6.4
Stemmeforklaringer
PV 02/04/2014 - 18.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0428
P7_TA(2014)0266

Protokol
Tirsdag den 22. oktober 2013 - Strasbourg

4. Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik ***I - Medicinsk udstyr ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik [COM(2012)0541 - C7-0317/2012- 2012/0267(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Peter Liese (A7-0327/2013)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 [COM(2012)0542 - C7-0318/2012- 2012/0266(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013)

Dagmar Roth-Behrendt og Peter Liese forelagde betænkningerne.

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Edite Estrela (ordfører for udtalelse fra EMPL), Nora Berra (ordfører for udtalelse fra IMCO), Mairead McGuinness for PPE-Gruppen, Gilles Pargneaux for S&D-Gruppen, Rebecca Taylor for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for EFD-Gruppen, Jolanta Emilia Hibner, Christel Schaldemose, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Margrete Auken, Holger Krahmer, Michèle Rivasi, Richard Seeber, Andrés Perelló Rodríguez, Milan Cabrnoch, Zofija Mazej Kukovič, Françoise Grossetête og Thomas Ulmer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Spyros Danellis, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, Phil Prendergast og Antigoni Papadopoulou.

Talere: Neven Mimica, Dagmar Roth-Behrendt og Peter Liese.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 22.10.2013 og punkt 6.4 i protokollen af 22.10.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik